Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

320 miljoner i nya utlysningar

SSF satsar 300 miljoner på strategisk materialforskning för energitillämpningar och 20 miljoner på forskningsinstitutsdoktorander

SSF avsätter 300 miljoner kronor till utlysningen ”SSF Material för Energitillämpningar”. Projekten ska vara möjlighetsdrivna och lösa samhällsutmaningar samt skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Följande områden bedöms vara särskilt intressanta i denna utlysning:

• bränsleceller och vätelagring
• termoelektrisk energiomvandling
• ny fissions- och fusionskraft
• utveckling av batterier
• utveckling av solceller
• högspänningsisolatorer och -brytare
• kraftelektronik
• reducering av friktionsförluster
• LEDs och nya ljuskällor.

Även andra nyskapande material och energitillämpningar kan föreslås. Utvalda projekt kommer att finansieras med 4-7 miljoner kronor per år under en period av 5 år.

–        Forskningen ska vara av högsta internationella klass. SSF vill med utlysningen speciellt uppmuntra tvärvetenskapliga samarbeten som är strategiskt viktiga för utvecklingen av svensk industri, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Sista ansökningsdag är tisdagen den 9 maj, kl 14.00.

Tidigaste projektstart kan beräknas till februari 2018.

 

SSF utlyser också Forskningsinstitutsdoktorand (FID) för 2017. Det är ett årligt program om 20 miljoner kronor, där 8 doktorander knutna till svenska forskningsinstitut finansieras med vardera 2,5 miljoner under fem år. Programmet är en relativt ny satsning från SSF; första gången det utlystes var 2015.

Syftet är att bidra till högkvalitativ forskning inom SSF:s verksamhetsområden och att öka korsbefruktningen mellan institut, akademi och näringsliv, för att underlätta kunskapsöverföringen mellan de olika parterna och stärka nyttiggörande av forskningsresultat och innovationer.

–        Precis som forskningsinstituten har SSF ändamålet att stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Lars Hultman. Jag ser därför fler möjligheter till utökad samverkan mellan oss. Programmet ger också goda karriärmöjligheter inklusive att säkra framtida kompetensförsörjning inom industrin.

Satsningen gäller personer som är verksamma vid ett forskningsinstitut, men ännu inte är antagna till doktorandutbildning. Det ska finnas två handledare, en vid lärosätet och en vid institutet.

Sista ansökningsdag är 31 mars 2017, kl. 14.00.

Projektstart beräknas till mellan 2017-09-01 och 2018-03-31.

PM Nya utlysningar från SSF