Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

45 sökande inom Informationsintensiva system

Liksom vid tidigare utlysningar inom IT-området (senast Programvaruintensiva system 2010) är det en kraftig manlig dominans bland de huvudsökande (87 procent), och den blir ännu något större (90 procent) om man även ser till medsökande.

En beredningskommitté med ledamöter från både näringsliv och akademi kommer i ett första steg att primärt bedöma ansökningarna med hänsyn till relevans. Kvarvarande ansökningar kommer sedan att granskas externt av internationella vetenskapliga experter.

Därefter kommer beredningskommittén att ta fram ett förslag på vilka projekt som ska få bidrag. Förslaget kommer att vara baserat på de internationella experternas utlåtanden. SSF:s styrelse väntas preliminärt fatta beslut i oktober 2011 om vilka som får bidrag, och forskningen bör kunna starta omedelbart efter årsskiftet 2011/12.

Ansökningarnas fördelning på lärosäten (baserat på huvudsökande).

För ytterligare information kontakta:
Forskningssekreterare Olof Lindgren, tel: 08-505 816 69 e-post: olof.lindgren@strategiska.se