Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Dags att söka till Industridoktorand

För att stödja behovsdriven forskning av högsta klass satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, 30 miljoner kronor på Industridoktorander. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

– Stiftelsen är stolt över att erbjuda industridoktorandbidrag för tredje året i rad. Vi har vässat programmet för att passa både små och stora företag. Det är en fantastisk möjlighet att kunna förena en industriell karriär med en forskarutbildning. Vi ger också industrin en ny möjlighet till strategisk rekrytering som är värdefull för samarbetet med högskolorna. Så stärker vi Sveriges framtida konkurrenskraft, säger SSF:s vd Lars Hultman.

SSF ska stödja samverkan mellan akademin och näringslivet och verka för ökad rörlighet mellan de båda. Ett bra sätt att utföra det uppdraget är att satsa på Industridoktorander med erfarenhet från båda världarna. Programmet är en viktig pusselbit för att strategiskt utveckla kunskapsutbytet mellan akademi och företag/klinik. Målet är att få fler kontaktytor och höja kompetensen både inom företag och akademin, samt i samhället som helhet. Programmet ökar den sökandes attraktionskraft och skapar nya karriärmöjligheter, samtidigt som företagen kan höja sin kompetens.

SSF räknar med att bevilja 12 projekt, 2,5 miljoner kronor vardera. Industridoktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning inom de områden SSF finansierar, det vill säga naturvetenskap, teknik och medicin. Pengarna ska täcka medel för forskning och egen forskarutbildning för industridoktoranden. Doktoranden ska vara till minst 80 procent anställd vid ett företag och ha två handledare, en vid ett lärosätet och en vid företaget.

Sedan den första utlysningen av Industridoktorand 2014 har 24 projekt startats. 2015 ökade söktrycket med 20 procent till 55 ansökningar. Av de beviljade projekten har 40 procent små och medelstora företag som partners. 

Sista ansökningsdag är den 23 augusti 2016.

För ytterligare information kontakta:

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073-358 16 68

Forskningssekr. Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se 073-5358 816 78

Hämta pressmeddelandet här!

Hämta utlysningen här!

Frågor och svar