Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Årets industridoktorandprojekt utsedda

Industridoktorander är en viktig pusselbit för att främja kunskapsutbytet mellan akademi och industri. Det är nu femte gången vi utlyser programmet som varje år finansieras med 30 miljoner kronor, vilket räcker till tolv projektbidrag. Varje industridoktorand får 2,5 miljoner kronor fördelat under de fem år som är förväntad disputationstid.

Årets projekt har en spännande bredd. Här finns projekt som är uthålliga och miljövänliga, som gröna plastmaterial för biobaserade material inom hygien, kosmetik, färger och lack. För att bättre kontrollera svampsjukdomar och skadeangrepp på skogsplantor kommer ett projekt att kombinera övervakning, odlingsstrategi samt integrera nya biologiska och kemiska produkter i plantproduktion. Ytterligare ett projekt syftar till att ta vara på de stora mängder vetekli som fås vid mjölproduktion. Vetekli kan till exempel fungera som funktionella och hälsosamma ingredienser i livsmedelsproduktion. Flera projekt handlar om maskininlärning. Det är algoritmer för distribuerade radioenheter, samarbetande robotar och för autonoma fordon i mindre strukturerade miljöer som gruvor. Ytterligare exempel på intressanta projekt är nästa generations alumina-bildande keramkompositer, metodik för läkemedelsdesign på enstaka cellnivå och molekylära mekanismer för bättre behandling av lungsjukdomar.

I år inkom 54 ansökningar vilket är något högre än 2017. Beviljandegrad för kvinnliga huvudsökande (handledande person vid lärosäte) är 27 procent och 21 procent för manliga sökande.

–        SSF finansierar nu totalt 60 industridoktorander. Varje doktorand är en injektion i ett företag eller i vård- och hälsosektorn. Årets projekt har förutsättningar att stärka konkurrenskraften för deltagande företag, att ge miljömässigt effektiva, nya produkter, eller att ge patienter bättre behandling. Vi gläds åt det ökade utbytet mellan de olika aktörerna säger Lars Hultman, vd för SSF.

Följande projekt beviljas bidrag som löper under fem år med totalt 2,5 miljoner kronor.

Vetenskaplig handledare

Projekttitel

Lärosäte

Företag

Hossein Azipour

Hantering av systemvariationer med intelligenta system

KTH

Tobii

Thomas Eriksson

Synkronisering och backhaul för distribuerade MIMO-system

Chalmers

Ericsson

Andrew Ewing

Läkemedelsdesign genom nanoavbildning av subcellulär trafik

GU

Astra Zeneca

Peter Händel

Uppfattningsbaserade navigeringsförslag med maskinlärande

KTH

Scania

Magnus Hörnqvist Colliander

Utveckling av nästa generations MoSi2 högtemperaturmaterial

Chalmers

Kanthal

Maud Langton

Vetekli för hälsan

SLU

Lantmännen

Joakim Lundeberg

Spatiell upplöst systembiologisk analys

KTH

Astra Zeneca

Eva Malmström Jonsson

Gröna plastmaterial – mot ett mer hållbart samhälle

KTH

Akzo Nobel

Eva Nordberg Karlsson

Nya lipaser för hållbar processing

LU

AAK

Åke Olson

Integrerat växtskydd i skogsträdsplantskolor

SLU

Svenska skogsplantor

Christian Smith

Inlärning av beslutsstrukturer för industriell automation

KTH

ABB Robotics

Fredrik Tufvesson

Optimering av radioaccess-nät för effektiv massiv MIMO

LU

Ericsson

Förkortningar:

GU – Göteborgs universitet                     LU – Lunds universitet  SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

UU – Uppsala universitet

Hämta pressmeddelandet här

 

För ytterligare information kontakta:

Forskningshandläggare Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se tel  08 – 505 816 78

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se tel 073 – 358 16 68