Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Bidrag för ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv

SSF:s styrelse beslöt vid sitt styrelsemöte den 24 oktober 2011 att bevilja följande sökande bidrag inom programmet Strategisk mobilitet.

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 miljoner kronor för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön för utbytestjänstgöring.

Syftet är att uppmuntra rörligheten mellan akademi och näringsliv, och forskarna kommer bedriva forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens prioriterade områden inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Totalt ansökte 41 personer om bidrag på i genomsnitt 900 000 var. De 16 som nu får bidrag kommer till hälften från akademin och den andra hälften från näringslivet.

 • Kristoffer Andersson, Forskningsvistelse på Ericsson,
  Mikrovågssändare, Chalmers
 • Hans Arwin, Optisk modellering för avancerade industriella
  beläggningar (utförs vid Impact Coating AB), LiU
 • Bjarne Bergquist, Experiment på kontinuerliga
  Produktionsprocesser (utförs vid LKAB), LTU
 • Mikael Coldrey, Antennsystem för framtida radioaccessnätverk (utförs vid Chalmers), Ericsson Research
 • Peter Cronstrand, Långtidsfunktionen hos bentonit i närvaro av
  Cement (utförs vid KTH), Vattenfall Power Consultant
 • Örjan Danielsson, Simulering av SiC epitaxi-processer (utförs vid LiU), Sandvik Heating Technology AB
 • Morten Fjeld, Visionbaserade interaktiva system: Industriell
  tillämpning (utförs vid Qualisys AB och INSPIRE AG), Chalmers
 • Magnus Hörnqvist, Mekanismer bakom spricktillväxt i
  Superlegeringar (utförs vid Chalmers), Volvo Aero Corporation
 • Matilda Höök, Effektivitet i synergin mellan material- och
  Byggindustrin (utförs vid LTU), Masonite Beams AB
 • Lars-Olof Jernkvist, Flerfältsmodellering av hydridbildande
  Metaller (utförs vid MAH), Quantum Technologies AB
 • Sören Kahl, Textur och kristallplasticitet i AA3XXX
  Aluminiumlegeringar (utförs vid LiU), Sapa Technology
 • Helene Lidestam, Optimerad offentlig upphandling av
  Busstjänster (utförs vid Nobina Sverige AB), LiU
 • Jan-Erik Lindbäck, Automatiserad tillverkning av
  Kompositkomponenter (utförs vid LiU), Saab Aerostructures
 • Håkan Nygren, FoU-projekt i regionalt medicintekniskt företag (utförs vid Elos Medtech AB), GU
 • Roger Renström, Värmevattenuppvärmda vitvaror (utförs vid ASKO Appiance AB), KAU
 • Giacomo Spampinato, Modulär Lättviktsrobotik (utförs vid ABB), MDH
Bidrag för programmet ”Innovativ råvaruteknik”

Styrelsen beslöt också att endast bevilja medel till en av de 16 ansökningarna i programmet Innovativ råvaruteknik. De få ansökningarna indikerar att forskningsområdet är relativt litet i Sverige, även om det är strategiskt relevant för svensk industri.

 • Åke Rasmuson, Nya våtkemiska metoder för sällsynta jordartsmetaller, KTH, 23,5

Förkortningar för lärosäten
Chalmers, Chalmers tekniska högskola
GU, Göteborgs universitet
KAU, Karlstads universitet
KTH, Kungliga Tekniska högskolan
LiU, Linköpings universitet
LTU, Luleå tekniska universitet
MAH, Malmö högskola
MDH, Mälardalens högskola