Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Bidrag till dig som utvecklar forskningsinfrastruktur

För att nå framgång inom forskningen krävs ständigt bättre instrumentering och infrastruktur. Och framför allt behövs skickliga experter som skapar utrustningen. Det är till dessa personer utlysningen SSF Research Infrastructure Fellows, RIF-2, vänder sig.

För att bidra till ett ökat och mer effektivt utnyttjande av forskningsinfrastrukturer och samtidigt skapa karriärvägar för nyckelpersoner som arbetar med utveckling, uppbyggnad och drift av forskningsinfrastruktur vid svenska universitet, satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, 105 miljoner kronor i utlysningen RIF-2.

Utlysningen vänder sig till personer som har valt en annan karriärväg än den klassiska akademiska och som har avgörande betydelse för forskarsamhället. De kan exempelvis vara forskningsingenjörer, instrumentföreståndare, maskin- eller labbchef, det vill säga personer som alla aktivt utvecklar forskningsinfrastrukturen.

Enligt SSF stadgar ska stiftelsen stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin och utlysningen riktar sig därför till infrastruktur inom dessa områden.

Sju personer utses som vardera får 15 miljoner kronor under en femårsperiod. Bidraget ska täcka lön, forskningsinfrastrukturverktyg och löpande kostnader. Efter två och ett halvt år utförs en halvtidsutvärdering, vilket kan påverka finansieringen under den återstående perioden.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2022!

Beslut om bidragen tas i november 2022, med projektstart i jan 2023.

Hämta utlysningstexten till RIF-2 här!

Hämta pressmeddelandet till RIF-2 här!

 

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se, 08-505 816 78 

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65