Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Chans att bli adjungerad professor!

Nu lanserar SSF ett nytt program för att öka rörlighet, kunskapsöverföring och övrig korsbefruktning mellan sektorer – adjungerad professor. Utlysningen riktar sig till personer inom industri, myndighet eller sjukvårdssektor som är så väl meriterade att de uppfyller behörighetskraven för adjungerad professor vid ett svenskt lärosäte.

Jämfört med övriga europeiska länder har Sverige en mycket stor andel forskare inom industrin och den offentliga sektorn. Dessa personer kan vara brobyggare för att överföra kunskap mellan sektorer och ett sätt att ta vara på denna kompetens är att skapa fler tjänster som adjungerade professorer.

SSF har avsatt 15 miljoner kronor för cirka tio bidrag, motsvarande ungefär 10 procent deltidstjänst som adjungerad professor, under en period av tre till sex år. Eftersom omfattningen som adjungerad professorstjänst normalt är 20 procent krävs medfinansiering för resterande från huvudarbetsgivaren.

Den adjungerade professorn ska under projekttiden bedriva strategisk forskning som uppfyller stiftelsens syfte.

– Sverige sticker ut internationellt i så motto att så mycket som två tredjedelar av andelen forskare i landet arbetar utanför akademin, säger Lars Hultman, vd på SSF. Dessa personer är en tillgång som kan katalysera problemorienterad forskning vid lärosätena. Med det här programmet gör vi en ny injektion av adjungerade professorer till högskolan och får därmed ett strategiskt kunskapsutbyte, i båda riktningar.

Vänligen skriv ansökan på engelska.

Sista ansökningsdag är kl. 14:00 fredagen den 27 november 2020.

Tidigast projektstart kan beräknas till den 1 maj 2021.

Hämta pressmeddelandet här

Hämta utlysningstexten här