Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Dags att söka SSF Industridoktorand 2019

För att stödja behovsdriven forskning av högsta klass satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, 30 miljoner kronor på forskarutbildning till industridoktor eller industrilicentiat. Bidraget löper under utbildningstiden och ska resultera i en examen.

SSF ska stödja samverkan mellan akademin och näringslivet och verka för ökad rörlighet mellan de båda. Ett bra sätt att utföra det uppdraget är att satsa på Industridoktorander/licentiater med erfarenhet från båda världarna. Programmet är en viktig pusselbit för att strategiskt utveckla kunskapsutbytet mellan akademi och företag/klinik. Målet är att få fler kontaktytor och höja kompetensen både inom företag och akademin, samt i samhället som helhet, säger Lars Hultman, vd för SSF.

SSF räknar med att bevilja 12-24 projekt, med upp till 2,5 miljoner kronor vardera. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden/licentianden ska under bidragsperioden bedriva forskning inom något av de områden SSF finansierar, det vill säga naturvetenskap, teknik och medicin, och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag och ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Pengarna ska täcka medel för forskning och forskarutbildning. Lärosätet måste vara svenskt.

Sista ansökningsdag är den 23 april 2019 kl 14:00.

Hämta utlysningstexten här!

Hämta FAQ här!

Tidigaste projektstart planeras till den 1 december 2019, och ej senare än 30 juni 2020.

 

För ytterligare information kontakta:

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, 073-358 16 68 Forskningssekr. Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se, 073-358 16 78