Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Dags att söka SSF Industridoktorand 2020

För att stödja behovsdriven forskning av högsta klass satsar Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, 30 miljoner kronor på industridoktorander. Bidraget löper under utbildningstiden och ska resultera i en doktorsexamen.

SSF stödjer samverkan mellan akademin och näringslivet och verkar för ökad rörlighet mellan de båda. Programmet är en viktig pusselbit för att strategiskt utveckla kunskapsutbytet mellan akademi och företag/klinik. Målet är att få fler kontaktytor och höja kompetensen både inom företag och akademi, samt i samhället som helhet.

–        Gemensamma doktorander mellan industri och lärosäte ökar samverkan över gränser, driver fram innovationer samtidigt som doktorer med hög attraktionskraft för svensk industri examineras, säger Lars Hultman, vd för stiftelsen.

SSF räknar med att bevilja ungefär 12 projekt, med upp till 2,5 miljoner kronor vardera. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning inom något av de områden SSF finansierar, det vill säga naturvetenskap, teknik och medicin, och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Pengarna ska täcka medel för forskning och forskarutbildning. Lärosätet måste vara svenskt.

Sista ansökningsdag är den 2 juni 2020 kl 14:00.

Mer information och fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida.

Tidigaste projektstart planeras till den 1 december 2020, och ej senare än 30 juni 2021.

Hämta PM SSF Industridoktorand 2020 här

Hämta utlysningstexten till ID20 (på engelska) här

Hämta FAQ industridoktorander ID 20 på svenska