Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Dags att söka till Industridoktorand/licentiat

Nu öppnar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, årets utlysning för industridoktorand respektive industrilicentiand. Det går att söka bidrag från master till licentiat eller doktor, men även från licentiat till doktor. Stiftelsen satsar 30 miljoner kronor. Bidraget löper under två till fem år och ska resultera i en forskarexamen.

– Bidragstagarna får en fantastisk möjlighet att stärka sin industriella karriär med en forskarutbildning som licentiat eller doktor. Likaså vill SSF uppmuntra till rörlighet mellan akademin och näringslivet/klinik. Vi ger också industrin en ny möjlighet till strategisk rekrytering som är värdefull för samarbetet med högskolorna. Erbjudandet av licentiater kan vara speciellt attraktivt för de mindre och medelstora företagen. Så stärker vi Sveriges framtida konkurrenskraft, säger SSF:s vd Lars Hultman.

SSF räknar med att bevilja 12–24 projekt med upp till 2,5 miljoner kronor vardera, beroende på om det handlar om licentiat eller doktorandstudier. Industridoktoranden/licentianden ska under bidragsperioden bedriva forskning och teknisk utveckling inom de områden SSF finansierar, det vill säga naturvetenskap, teknik och medicin. Pengarna ska täcka kostnader för forskning och egen forskarutbildning för industridoktoranden/licentianden, som ska vara till minst 80 procent anställd vid ett företag eller en klinik och ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget/kliniken.

Sista ansökningsdag är den 18 april 2018.

Mer information och fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida.

Tidigaste projektstart planeras till december 2018.

Hämta utlysningen här!

Hämta Pressmeddelandet här!

Läs FAQ här!

För ytterligare information kontakta: 

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, 073-358 16 68

Forskningssekr. Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se, 073-35816 78