Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Dags att söka till SSF Industridoktorand 2022!

För att öka samarbetet mellan industri och akademi satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, 30 miljoner kronor på industridoktorander. SSF räknar med att bevilja 12 projekt, med upp till 2,5 miljoner kronor vardera. Bidraget löper under utbildningstiden för doktoranderna och ska resultera i en doktorsexamen.

Syftet med programmet är att bidra till excellent forskning inom de områden SSF finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska också främja korsbefruktning mellan akademi och industri och bidra till utbildning av doktorander inom områden som är strategiskt relevanta och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag, samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Pengarna ska täcka medel för forskning och forskarutbildning. Lärosätet måste vara svenskt.

Huvudsökande är handledare för doktoranden vid lärosätet. Medsökande är handledare på företaget. Om projektet omfattar klinisk forskning kan företaget vara ett sjukhus.

 

Sista ansökningsdag är den 19 maj 2022 kl 14:00.

Projektet ska starta någon gång mellan den 1 januari och 30 juni 2023.

 

Hämta utlysningstexten här!

Hämta pressmeddelandet här!

 

För ytterligare information kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65 

Forskningssekreterare Åsa Jansson, asa.jansson@strategiska.se, 08-505 816 72