Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De är Framtidens Forskningsledare!

För åttonde gången har Stiftelsen för Strategisk Forskning utsett Framtidens Forskningsledare, FFL-8. De 16 utvalda forskarna får ett bidrag på 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod och kommer under programmets gång att delta i en gedigen ledarskapsutbildning.

Målet med programmet FFL är att ge nyetablerade forskare med högsta vetenskapliga och pedagogiska kompetens möjlighet att utvecklas som forskningsledare. Personerna ska ha ambitionen att implementera forskningsresultat i samhället också utanför akademin och i ett senare skede av karriären axla ansvaret för en konstellation som är väsentligt större än den egna forskargruppen.

Forskningsprojekten har en stor bredd och handlar om allt ifrån att undersöka vilka gener som gör att bakterier orsakar sjukdomar och hur de blir resistenta mot antibiotika, till om hur Arktis växter påverkas av klimatförändringar och hur det i sin tur påverkar den globala uppvärmningen, till hur man kan underlätta ”Urban mining”, att återanvända byggmaterial, genom digitala inventeringar.

Följande 16 deltagare är utsedda till Framtidens Forskningsledare 8:

Namn Projekt Universitet/Högskola
Helena Lundberg Hållbar omvandling av biomassa till funktionella föreningar Kungliga Tekniska Högskolan
Mika Sipponen Ligninbaserade funktionella material för en hållbar framtid Stockholms universitet
Raphaël Frank J Van Laer Attojoule-per-bit akustisk optik Chalmers Tekniska Högskola
Yumeng Mao På jakt efter nya måltavlor för cancerimmunoterapi Uppsala universitet
Alexander Hollberg Digitala materialinventeringar för hållbar urban mining Chalmers Tekniska Högskola
Ahmed Ali-Eldin Hassan Edge Optimization: Operativsystem och programvara i periferin Chalmers Tekniska Högskola
Tiziana Fuoco Polymera material med miljöspecifik nedbrytning Kungliga Tekniska Högskolan
Julia Wiktor Kvantmekanisk Beskrivning av Fullständiga Halvledaranordning Chalmers Tekniska Högskola
Margaret Holme Asymmetriska vesiklar för nukleinsyrabehandlingar Karolinska Institutet
Carolina Guibentif Singelcell kartläggning av fosterutveckling och leukemi Göteborgs universitet
Julia Morud Lekholm Reglering av informationsflöde i ett minimalt nervsystem Göteborgs universitet
Johan Bengtsson-Palme Framtidens patogener och resistensgener Göteborgs universitet
Anne Bjorkman Tundrans framtid Göteborgs universitet
Arvid Guterstam Ny mekanism för social perception av andras uppmärksamhet Karolinska Institutet
Enric Llorens Bobadilla Teknisk regenerering i centrala nervsystemet Karolinska Institutet
Anton Frisk Kockum Kvantsimulering och kvantkommunikation med stora atomer Chalmers Tekniska Högskola

Hämta pressmeddelandet här!

För mer information, kontakta:

Forskningssekreterare Johan Nilsson, johan.nilsson@strategiska.se , 08-505 816 74

 eller

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se,  08-505 816 65