Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får 2017 års Strategisk mobilitetsbidrag

Årets projekt har stor ämnesmässig bredd. Det handlar om att utveckla nya nanomaterial för att få lättare, bränslesnålare och billigare flygplan, ett annat vill ta fram ett Virtual Reality (VR)-verktyg för att förstå hur det kommer att låta i nya hus och på allmänna platser med ny infrastruktur. Ett projekt ska hitta enklare sätt att mäta gifthalten i Botox.

15 miljoner kronor fördelas på 14 sökande. Bidraget i Strategisk mobilitet täcker kostnaden motsvarande ett års heltidslön för en person som vill gästforska på en annan arbetsplats än sin ordinarie.

– Personen kan komma från akademin och gå till näringslivet, eller tvärtom.  Syfte är att öka rörligheten mellan näringsliv och akademi och berika respektive miljö, säger Lars Hultman, vd vid SSF.

 

Följande projekt får bidrag 2017:

Sökande

Projektnamn

The project is carried out at

Giuseppe Durisi,  Chalmers

Låglatent slumpartad åtkomst för uppkoppling till IoT

Qamcom

Arne Nykänen, Luleå tekniska universitet VR-baserade verktyg för design av goda ljudmiljöer  Tyréns
Tomas Bryllert, Chalmers MIMO radar  SAAB
Huamei Forsman,  Göteborgs universitet Uppkomsten av hjärtsvikt och nya behandlingsstrategier  AstraZeneca
Robert Fredriksson, Uppsala universitet  Ett cellbaserat test for potensbestämning av
toxin
 QMED/Galderma
István Furó,  Kungliga Tekniska Högskolan Fysikalisk kemi för nya och förbättrade
kromatografimaterial
 GE Healthcare 
Stefanos Kaxiras, Uppsala universitet Hårdvara/mjukvara konstruktion för att
frikoppla exekvering
ARM Ltd.
Buon Kiong Lau, Lunds universitet Förbättrad användarupplevelse i trådlös strömöverföring  nok9
Pär Olsson, Malmö universitet Flerskalig modellering av polymermetalliska gränsskikt Tetra Pak
Ramiro Rojas, Kungliga Tekniska Högskolan Lignin som råvara i nya biobaserade
värdekedjor
Stora Enso
Paul Stankovski,  Lunds tekniska högskola Strategisk positionering för effektiv postkvantum krypto Ericsson
Carina Marcus, Saab Aeronautics  Inverkan av scenariokonstruktion på taktiska simuleringar Försvarshögskolan
Anders Nilsson, Qlik Systemmikroskopi för att förstå bakterieinfektioner Lunds universitet
Linnea Selegård, Saab
Aeronautics
Multifunktionella nanomaterial för flygplansteknologi Linköpings universitet

 

För ytterligare information kontakta:
Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@stratresearch.se tel 08 – 505 816 65
Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@stratresearch.se tel 073 – 358 16 68

Hämta pressmeddelandet här!