Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får 80 miljoner till forskning inom Energirelaterade material

SSF:s styrelse beslöt vid sitt styrelsemöte den 7 februari 2012 att bevilja följande fem projekt bidrag inom programmet Energirelaterade material med en total budget om 80 miljoner kronor. Varje projekt beviljas 16 miljoner kronor att utbetalas under en period av fyra år.

Projekten spänner över ett brett område, här finns alltifrån forskning för att få fram kraftfulla batterier med nya, miljövänliga material, till högspända likströmskablar för riktigt långa avstånd, nya och bättre kraftkomponenter i kiselkarbid, LED-belysning baserad på nanotrådar till effektiva och skalbara termoelektriska nanomaterial.

Gemensamt för alla projekten är att de uppfyller SSF:s krav på hög vetenskaplig kvalité och strategisk relevans; i det här fallet tillkom också att projekten ska ha hög energirelevans. Strategisk relevans innebär att forskningen skall kunna nyttiggöras inom svenskbaserad industri och samhälle inom 5-15 år efter avslutat projekt. Energirelevans betyder att projekten skall stärka utvecklingen av energisystemet, medverka till energieffektivisering samt påvisa en potential för storskalig användning.

Projekten:
  • Kristina Edström, Kraftfulla batterier med svenska material, Uppsala universitet
  • Ulf W. Gedde, Nya isolationsmaterial för nästa generation av HVDC-kabel, Kungliga Tekniska högskolan
  • Erik Janzén, SiC – energibesparande kraftelektronikmaterial, Linköpings universitet
  • Lars Samuelson, Energieffektiv LED-belysning baserad på nanotrådar, Lunds tekniska högskola
  • Muhammet Toprak, Skalbara nanomaterial och bearbetningsbar TEG, Kungliga Tekniska högskolan
Fördelningen mellan landets lärosäten gällande beviljade anslag:
  • Kungliga Tekniska högskolan, 2
  • Linköpings universitet, 1
  • Lunds tekniska högskola, 1
  • Uppsala universitet, 1
För mer information, vänligen kontakta:

Joakim Amorim, programchef, 073-358 16 65, joakim.amorim@strategiska.se

Eva Regårdh, kommunikationschef , 073 – 358 16 68, eva.regardh@strategiska.se