Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad
Adjungerad professor eller adjungerad lektor
Adjungerad professor eller adjungerad lektor

De får bidrag för SSF Adjungerad professor / lektor!

Totalt nio projekt får bidrag i utlysningen SSF Adjungerad professor / lektor! De handlar exempelvis om att minska omfattningen av kirurgiska ingrepp vid bröstcancer utan att risken för återfall eller dödlighet ökar, att förbättra effektiviteten och prestandan hos elfordon genom att förstå uppkomsten av lagerströmmar på ytor, och att undersöka hur den aktiva substansen i pulvret i en inhalator påverkas av tillverkningsprocessen.

Utlysningen riktar sig till forskare inom svenskt näringsliv, vårdgivare eller statliga myndigheter som söker anställning som adjungerad professor eller adjungerad lektor vid ett svenskt lärosäte.

Följande projekt får bidrag:

Sökande

Projekttitel UoH Företag/sjukhus Belopp (SEK)
Jonny Hansen Tribologi för tunga elektriska fordon LTU Scania CV AB 1500000
Ivan Kozyatnyk Analytiska metoder och LCA för hållbara energimaterial LiU Region Östergötland 1499774
Johan Lennerstrand Identifiering av potenta hämmare mot denguevirus UU Akademiska sjukhuset 750000
Peter Ellmark

Translationell immunteknologi

LU Alligator Bioscience 1499999
Linus von Fieandt Avancerade keramiska hårda CVD-beläggningar UU AB Sandvik Coromant 1500000
Jana de Boniface Modern bröstcancerbehandling: är mindre mer? KI Karolinska universitetssjukhuset 1500000
Rickard Ljung Farmakoepidemiologi KI Läkemedelsverket 993000
Michael Kurczy Utveckling av NanoSIMS för läkemedelsindustrins behov GU AstraZeneca 600000
Kyrre Thalberg Förståelse och prediktion av inhalations-formuleringar LU Emmace Consulting AB 750000

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, +46 8 505 81 673

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, +46 8 505 816 65