Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får bidrag till Forsknings-institutsdoktorander

Här är de åtta projekt i utlysningen Forskningsinstitutsdoktorand 2020, SSF FID-20, som får bidrag. De utsedda instituten får 2,5 miljoner kronor per projekt för att en medarbetare ska kunna doktorera inom ett för Sverige strategiskt område.

Projekten handlar om allt ifrån att hitta tekniska lösningar och effektiva styrmedel för att minska utsläppen från sjöfarten, till att ta fram en automatisk metod för mätning av kvalitet på timmer, innan det sågas.

Följande projekt får finansiering:

Vetenskaplig handledare

Projekttitel

Institut

Carlos Penichet

Distribuerat infrastrukturstöd för backscatternätverk

RISE

David Eklund

Hybridmodeller för biobränslen

RISE

Erik Fridell

Marina bränslen och sjöfart – påverkan på miljön

IVL Svenska Miljöinstitutet

Kari Hyll

Tjurigt virke: Automatisk mätning av tjurved och fibervinkel

Skogforsk

Lars Herlogsson

Tryckta, töjbara NFC-system för kroppsnära tillämpningar

RISE

Olof Mogren

Ljudlandskapsanalys med AI-metoder

RISE

Paris Carbone

Pålitliga serverlösa tjänster i utkanten av molnet

RISE

Peter Andersson Ersman

UV-mönstring av ledande polymerer för optiska komponenter

RISE

Hämta pressmeddelande SSF FID-20 här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Johan Nilsson, johan.nilsson@strategiska.se, 08-505 816 74

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65