Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får bidrag till forskningsinstitutsdoktorander!

Nu är det klart vilka som får finansiering till årets forskningsinstitutsdoktorander. Varje bidrag är på 2,5 miljon kronor och ska resultera i en doktorsexamen.

SSF finansierar åtta olika projekt för att anställa en forskningsinstitutdoktorand (FID). Alla har en vetenskaplig handledare, som också är huvudsökande, vid ett institut. 

Några exempel på projekt som får bidraget i år

Tarmflorans betydelse för vårt välbefinnande är numera vida känt. Ett sätt att stärka den, är att äta probiotika. För att få effekt måste dessa goda bakterier leva när de kommer ner i tarmen, vilket är en utmaning då magsyran är designad för att bryta ned födoämnen. En av årets forskningsinstitutsdoktorander vill lösa detta genom att kapsla in probiotikan med stärkelse.

En annan forskningsinstitutsdoktorand kommer att använda digitala data från skogsbruket för att försöka minska kostnaderna för avverkningsplanering och utveckla prognosverktyg som ger bättre underlag för planeringen i virkesförsörjningskedjan. I svenskt skogsbruk avverkas cirka 75 miljoner kubikmeter virke årligen som används till en mängd olika produkter. Varje industri har specifika behov av volymer och dimensioner och för att uttnyttja virket så effektiv som möjligt krävs exakt planering av avverkning.

I våra byggnader finns fortfarande material som innehåller miljöfarliga ämnen såsom asbest, PCB och bly, vilka utgör en hälsorisk både för personer som vistas i byggnaden och för de som arbetar med ombyggnation och rivning. SSF:s forskningsinstitutsdoktorand kommer med hjälp av AI, maskininlärning, att analysera byggnadsspecifika data för att hitta miljöfarliga ämnen och försöka hitta mönster i det svenska bostadsbeståndet. Det kan stödja byggherrar, entreprenörer och myndigheter vid planering av renoveringar och ombyggnationer och för att uppskatta kostnader och underlätta vid beslut om saneringsåtgärder. 

Följande åtta får finansiering till forskningsinstitutsdoktorander:

Vetenskaplig handledare Projekttitel Institut

Kjell Brunnström

Fjärrstyrd 3D-positionering i Augmented Telepresence

RISE

Anna Fureby

Ny tillförselteknik av probiotika för att modulera tarmflora

RISE Yta

Mateusz Liziniewicz

Avancerade verktyg för fenotypning för genetisk vinst i skog

Skogforsk

Kristina Mjörnell

Förutsägelse av farliga material i byggnader med hjälp av AI

RISE

Dan Persson

Holistisk metod för utvärdering och provning av ytbeläggning

RISE

Johan Sonesson

Kombinera skördardata och fjärranalys i skoglig planering

Skogforsk

Rebecca Steinert

Elastiska molntjänster för hållbar digitalisering

RISE

Mikael Wallman

Ickeinvasiv analys av ANS-aktivitet vid förmaksflimmer

Fraunhofer-Chalmers

 

Hämta pressmeddelandet för SSF FID här