Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får bidragen i “SSF SwedNESS postdoc and repatriation 2021”!

Forskarskolan SwedNESS har målet att utbilda doktorander i neutronsspridningsbaserad vetenskap riktad mot ESS. 40 doktorander är kopplade till skolan varav de första har disputerat. Genom programmet ”SSF SwedNESS postdoc and repatriation 2021” ges nu sju deltagare möjlighet att fortsätta karriären inom neutronspridning.

Utlysningen riktade sig exklusivt till SwedNESS rekryterade doktorer, som tar examen 2021 – 2023. Bidraget omfattar en postdoc-period utomlands i ett till två år och efterföljande repatriering till Sverige i ett till två år.

Följande deltagare får bidragen i ”SSF SwedNESS postdoc and repatriation 2021”:

Namn Projekt Universitet
Elisabetta Nocerino

Neutronspridning för jordens avkolning

Stockholms universitet
Paulo Henrique Barros Brant Carvalho

In situ neutronstudie av hydridkemi vid höga tryck

Uppsala universitet
Nitesh Raj Jaladurgam Karakterisering av restspänningar i ferritiska stål Uppsala universitet
Marie Lycksell Neutronsmåvinkelspridning och membranproteiners konformation

Umeå universitet

Prabhat Pant Neutronundersökning av defekter och restspänningar i AM Uppsala universitet
Elin Törnquist

Multi-energiavbildning av fryskador i cementmaterial

Malmö universitet
Alice Gratrex Katalyserad grafitproduktion från plastavfall Lunds universitet

 

För mer information, kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 81 665