Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får bidragen Multidisciplinary BIO 2010

Programmet Multidisciplinary BIO har som syfte att stärka tvärvetenskap och samarbetet mellan Sverige och Japan. Som programnamnet antyder ges bidrag till multidisciplinär forskning, ett exempel kan vara bio-nanoteknik ett annat kombinationen robotik-neurovetenskap, eller biologiska system-matematik.

Bidragstagarna får dela på 12,6 miljoner kronor, alltså 2,1 miljoner var, under de kommande tre åren (2011-2014). Deras samarbetspartner i Japan finansieras på motsvarande nivå av Japanska JST.

I Sverige fick följande projekt och personer bidrag:

Dynamiken i biologiska transportnätverk. Professor David Sumpter vid institutionen för matematik vid Uppsala universitet.

Metodutveckling för avbildning av vatten/jon flöden i celler. Docent Per Uhlén vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet.

Mikrofluidisk plattform för cancerdiagnos. Professor Thomas Laurell vid institutionen för mätteknik och industriell elektroteknik vid Lunds tekniska högskola.

Förbättrad plattform för utvärdering av kardiotoxicitet. Professor Anders Lindahl vid institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet.

Från detektion av en enzym-molekyl till tumörbehandling. Professor Ralf Morgenstern vid institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

Studier av ALS med in-cell NMR. Professor Mikael Oliveberg vid institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Amorim, programchef materialutveckling, tel 505 816 65
e-post: joakim.amorin@strategiska.se