Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får dela på 200 miljoner kronor i SSF Med-X.

SSF finansierar sex olika projekt som får mellan 24 och 35 miljoner vardera under en 5-årsperiod inom forskningsprogrammet Med-X. Syftet är att stärka forskning och utveckling i gränsytan mellan medicin och teknikvetenskap. Projekten kommer att ge nya lösningar för kliniska behov.

Sammanlagt inkom 67 ansökningar. Antalet ansökningar med en kvinna som huvudsökande var 18 st (27%). Flest antal ansökningar kom från huvudsökande vid Lunds universitet, följt av KI, KTH och Linköpings universitet. Ansökningarna fördelade sig med cirka en tredjedel vardera inom teknikområdena IT, material och elektronik, med tillämpningar inom diagnostik, terapi och profylax för ett flertal sjukdomar (framförallt neuro, hjärtkärl, cancer och infektion/inflammation). Konkret handlar det om antibakteriella sårvårdsprodukter, nya läkemedel som tar hänsyn till de elektriska egenskaperna i nervreflexer, avancerade minimala enheter för att mäta insulinproducerande cellers funktion, förfinade mätmetoder för ökad förståelse av neurologiska sjukdomar som Alzheimers, ny typ av vacciner för bakteriella infektioner och förbättrade optiska tekniker vid MTR (magnetresonanstomografi) av hjärnan.  

Huvudsökande

Projekttitel Bidrag (kr)
Daniel Aili, Linköpings universitet HEALiX: Avancerade sårvårds-material för svårläkta sår 29 851 085
Magnus Berggren, Linköpings universitet e-NeuroFarmakologi 34 933 392
Per-Olof Berggren, Karolinska Institutet Mikroenhet för trådlös detektion av cellulär fluorescens 32 962 368
Anders Eklund, Umeå universitet Glymfatiska systemet – en faktor vid demensutveckling? 24 394 380
Birgitta Henriques-Normark, Karolinska Institutet Bakteriella exosomer och deras nano-mimics som vaccin 35 000 000
Karin Wårdell, Linköpings universitet Multimodal guidning vid neurokirurgi 35 000 000

Hämta pressmeddelandet för SSF Med-X här

Sammanfattning av projekten