Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får dela på 225 miljoner

Vid sitt styrelsemöte den 11 juni beslöt Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, att bevilja följande nio huvudsökande synergibidrag inom programmet ”Infektionsbiologi”. Alla forskningsprojekten är problem- eller tillämpningsdrivna och håller högsta internationella vetenskapliga standard.

Programmets fullständiga namn är “Infection biology – Molecular mechanisms in the interplay between microorganisms/parasites and their hosts (man, domestic animals, plants and forest trees) in relation to disease”. Målet att stimulera forskningssamarbete mellan två-fyra forskargrupper med olika typer av relevanta komplementära vetenskapliga kompetenser, och bidragen fördelas under fem år, med start tidigast 1 juli 2013.

Här finns flera spännande forskningsprojekt som kommer ge ökad kunskap om immunförsvaret, och om hur det kan variera mellan olika individer. Projekten kan i förlängningen ge oss nya behandlingsmetoder som minskar spädbarnsdödligheten i malaria, förbättrat vaccin mot kolera, alternativa läkemedel till antibiotika med låg risk för resistensutveckling, diagnostiska test för livmoderhalscancer och vaccin mot tarmvirus.

Namn Projekt Bidrag
Mikael Elofsson, Umeå universitet Substanser för att studera och blockera bakteriell virulens 25 Mkr
Ulf Gyllensten, Uppsala universitet Molekylära mekanismer vid utveckling av livmoderhalscancer 7,8 Mkr
Birgitta Henriques-Normark, Karolinska Institutet Immunomodulering av värd-mikrob interaktioner-MOHICAN 29 Mkr
Heiko Herwald, Lunds universitet Identifiering av nya behandlingsprinciper vid infektioner 29 Mkr
Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet Behandlingsstrategi för svår human hantavirus infektion 26 Mkr
Nils Lycke, Göteborgs universitet Gastrointestinala virus och nya effektiva orala vacciner 30 Mkr
Agneta Richter-Dahlfors, Karolinska Institutet Bakterieinfektionens patofysiologi 24 Mkr
Ann-Mari Svennerholm, Göteborgs universitet Host pathogen interactions: ETEC and V. 25 Mkr
Mats Wahlgren, Karolinska Institutet Interaktion mellan Människa och Plasmodium falciparum 29 Mkr