Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får SSF-bidrag för att skriva EU-ansökan 2024!

 SSF stödjer svenska forskare i arbetet med att söka bidrag inom programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Av totalt 16 ansökningar, beviljades 8 som delar på 3,6 miljoner kronor.

Stödet kan användas av svenska forskare inom naturvetenskap, teknik eller medicin vid svenska universitet eller forskningsinstitut som under 2024 ansöker om rollen som projektkoordinator till HEU Pelare 2 projekt (Global Challenges and European Industrial Competitiveness).

SSF:s ambition är att öka svenska forskares deltagande i EU:s forskningsprogram Horisont Europa. Utlysningar liknande denna har hållits årligen sedan HEU startade 2021. Totalt har SSF beviljat 39 projekt, inklusive årets satsning. Ambitionen är att fortsätta med årliga utlysningar så länge Horisont Europa pågår. En ny utlysning är planerad att öppna i november 2024, vänligen följ SSF:s hemsida för mer information senare.

Följande projekt beviljas i ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd 2024”:

Projektledare

Projekttitel

Organisation

Beviljat belopp (kr)

Joydeep Dutta

Circlewater

KTH

495 465

Ali Hedayati

Koldioxidnegativ bioammoniak från biogena restprodukter

IVL Svenska Miljöinstitutet

500 000

Joakim Håkansson

Kooridinering av ansökan till Horizon Europe utlysning

RISE Borås

500 000

Kerstin Jedvert

Kolavskiljning och användning för produktion av bränslen

Chalmers Industriteknik

500 000

Jiantong Li

Metallfria havsvågs-energiomvandlare

KTH

500 000

Kristina Lundqvist

Riskmitigering i moderna dator-kontrollerade system

Mälardalens universitet

497 541

Nebojsa Malesevic

Bio-WEB

Lunds universitet

100 000

Richard Olsson

Grön ammoniak-produktion från kolväten i avloppsvatten

KTH 

500 000

 

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 08-505 816 73

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, +46 8 505 816 65