Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får SSF:s nyttiggörandepris

Två kvinnor och en man delar pengarna för SSF:s Nyttiggörandepris, som nu delas ut för första gången. Första pris på 100 000 kr går till Agneta Richter-Dahlfors, professor på Karolinska Institutet. Andra platsen, på 75 000 kr vardera, delas av professor Johan Elf vid Uppsala universitet och professor Malin Lindstedt vid Lunds universitet. 

Forskare som får medel från SSF ska ha en plan för hur forskningen skall komma till nytta. För bidrag större än 5 Mkr är 3 procent av medlen öronmärkta för nyttiggörande av forskning för att ytterligare stärka denna koppling. Priset går till den forskare som visat störst eget engagemang och som haft störst innovationshöjd i insatsen.

Vinnaren av priset, Agneta Richter-Dahlfors, är professor i cellulär mikrobiologi vid Karolinska Institutet och föreståndare för den mångvetenskapliga forskningsmiljön Swedish Medical Nanoscience Center. I sitt SSF-stödda projekt har Richter-Dahlfors vidareutvecklat forskningsresultat till innovationer och använt medlen för nyttiggörande till patent, produkter och bolag – helt enligt SSF:s mål och riktlinjer.

En av Richter-Dahlfors innovationer har skapat möjlighet att studera hur bakterier bildar biofilm i realtid. Bakterier som lever i en biofilm blir motståndskraftiga mot såväl antibiotika som mot kroppens immunförsvar och är därför viktiga att kunna detekteras. Med hjälp av giftfria infärgningsmolekyler, så kallade optotracers, kan man se hur biofilm bildas på celler i en slemhinna eller på ytor gjorda av plast eller rostfritt stål. Detta skapar mycket breda användningsområden för de patentskyddade produkterna Amytracker och ECtracer. Produkterna säljs via bolaget Ebba Biotech vars kundbas utgörs av både akademi och industri på fem kontinenter.

Den ene av de två andraplatspristagarna är Johan Elf. Han är professor i fysikalisk biologi vid Uppsala Universitet. Elf har inom SSF:s program för ”Framtidens Forskningsledare” utvecklat ett mikrofluidik-system för att snabbt kunna bestämma antibiotikakänslighet för framför allt urinvägsinfektioner. Området har tydligt strategiskt fokus i en värld med ständigt ökande problem med antibiotikaresistens där behovet av snabba och känsliga diagnostiska metoder är stort. Mikrofluid-systemet är patentskyddad och under året har Elf grundat företaget Astrego Diagnostics AB som idag har 10 anställda. 

Andraplatspristagare nummer två är Malin Lindstedt.Hon är professor i immunteknologi vid Lunds Universitet och står bakom sju patent. Lindstedt har genom sin forskning utvecklat en rad tester under namnet GARD, bland annat ”GARDpotency” som används för att förutspå hur starkt allergiframkallande en kemikalie är. Detta är av stor vikt för riskutvärdering av kemikalier inom till exempel kosmetikindustrin. Bolaget SenzaGen AB äger patenten som är relaterade till GARD-testet. Bolaget har idag 14 anställda och har även etablerat ett dotterbolag i USA för att nå den amerikanska marknaden.

 PM De får SSF Nyttigörandepris

 

Prisutdelningen sker i samband med ett seminarium den 21 november klockan 14-15.30 med efterföljande mingel på SSF:s kansli i World Trade Center i Stockholm. Välkommen att anmäla dig till monica.andersson@strategiska.se. Antalet platser är begränsat och det är därför först till kvarn som gäller. Föreläsare på seminariet är några av Sveriges främsta entreprenörer:

  • Anne Kihlgren, Vd och grundare av Dynamic Code, ett företag som utvecklar hälsotester utifrån modern DNA-teknik.
  • Mats Danielsson, grundare av Sectra som utvecklar IT-lösningar och tjänster för kunna se, lagra och jobba med medicinska visualiseringar.
  • Yvonne Mårtensson, grundare av Cellavision, som introducerat automatisering och digital bildbehandling av cellmorfologi, det som idag kallas Digital Cell Morphology.