Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får strategisk mobilitet 2022!

Årets bidragstagare till programmet Strategisk Mobilitet är utsedda. Tio miljoner kronor fördelas på nio projekt. Programmet ökar kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer och ger dessutom forskare möjlighet att utvecklas genom att byta arbetsplats från akademi/forskningsinstitut till näringsliv/myndighet/sjukhus, eller tvärtom, under ett till två år.

Ett av årets projekt syftar till att ge Finansinspektionen tillgång till forskningsfronten inom informationssäkerhetsekonomi och på så sätt förbättra cybersäkerheten i den svenska finanssektorn. I ett annat projekt utvecklas elektromagnetisk teknik till att effektivare framställa rent stål utan föroreningspartiklar. Ett projekt ska med ”bioprintning” förfina utskriften av tredimensionella konstgjorda vävnader som kan användas till exempel vid test av hur läkemedel påverkar mänsklig vävnad.

Här är de nio projekten som får 2022 års bidrag:

Sökande

Projekttitel

Rörlighet

Bidrag (SEK)

Annika Skoglund

Teknologisk omvandling vid SSAB

UU → SSAB

 

1 145 000

Gunnar Malm

Spinntronik i 6G kommunikationssystem

KTH → Ericsson AB

1 301 723

Gustaf Mårtensson

Nya ljusbaserade metoder att tillverka konstgjord vävnad

Mycronic AB → KTH

1 070 820

Song Lu

Atomistiska studier av gränssnitt i tekniska legeringar

KTH → Thermo-Calc Software AB

1 204 000

Thomas Johansson

Nya konstruktioner av formatbevarande kryptering

LU → Ericsson

1 122 000

Tomas McKelvey

Flermålsdetektion i digital radar

Chalmers → Saab AB

1 371 163

Ulrik Franke

Cybersäkerhet och finansmarknaden

RISE → FI

628 471

Wangzhong Mu

Rent stål mot en hållbar framtid

 

KTH → ABB

1 200 000

Xiaoqing Li

Beräkningsmodellering av plasticitet i tekniska material

KTH → Alleima AB

956 823

 

För ytterligare information kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08 – 5058 16 65

Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073- 358 16 67