Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De får strategisk mobilitet 2023

I programmet SSF Strategisk mobilitet ges forskare möjlighet att under ett till två år byta arbetsplats från akademi/forskningsinstitut till näringsliv/myndighet/sjukhus, eller tvärtom. Nu är 2023 års bidragstagare utsedda.

Tio miljoner kronor fördelas på nio projekt. Målet med programmet är att öka kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan olika sektorer och att ge forskare möjligheten att utvecklas i en ny miljö.

Projekten i år har stor ämnesmässig spridning. Ett handlar om att utveckla effektiva separationssystem för att kunna framställa livsmedel ur biomassa genom fermentering, ett annat vill ta fram ett koboltfritt bindemedel till hårdmetaller som används till exempel inom fordons- och flygindustrin. Ett tredje projekt fokuserar på nästa generations mobilnätsteknik 6G och dess kanalkodning.

Här är de nio projekten som får 2023 års bidrag:

Sökande

Projekttitel

Rörllighet

Bidrag, kr

Cláudia Esteves

BioPack

RISE -> Mondi Dynäs AB

 307 500

Solmaz Hajizadeh

3D-makroporös byggnadsställningar för regenerativ medicin

LU -> VeriGraft

 922 360

Mikael Kubista

Kostnadseffektiv storskalig multimarkörprofilering

MultiD Analysis -> GU

 1 500 000

Michael Lentmaier

Förbättrad tillförlitlighet i 6G och nästa generations Wi-Fi

LU -> Ericsson AB

 1 161 118

Galia Pozina

Utforska strategiska GaN-material för effektiv elektronik

LiU -> SweGaN AB

 1 400 000

Dirk Stiens

Strukturanalys av CVD hårda beläggningar

Walter AG -> Chalmers

 841 579

Oleg Sysoev

Data science för upptäckt av sjukdomssignatur och läkemedel

LiU -> AstraZeneca

 1 030 239

Ola Wallberg

Effektiva separationsprocesser i livsmedelproduktion

LU -> Tetra Pak

1 350 000

Levente Vitos

Koboltekvivalent alternativt bindemedel i hårdmetaller

KTH -> AB Sandvik Coromant

 1 487 204

 

För ytterligare information kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08 – 5058 16 65

Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073- 358 16 67