Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De fick bidragen i ”Future Software Systems”

Nu är det beslutat vilka projekt som får dela på totalt 200 miljoner kronor i Stiftelsen för Strategisk Forsknings satsning på mjukvaruutveckling, ”SSF Future Software Systems” (SSF FuSS).

Ett av de sex projekten som får bidrag handlar om att utveckla Artificiell Intelligens, där AI och radionätverk utvecklas i symbios. Det kan bidra till skapandet av nya trådlösa AI-tjänster inom t.ex. transport, smarta nät, smarta byggnader och smarta städer.

I ett annat projekt utvecklas en komplett mjukvarustack för programmering av kvantdatorer. Ett tredje projekt har målet att utveckla programvara för att underlätta studier av människans kropp med hjälp av bärbar teknik, inopererade komponenter och hjärn-maskin-gränssnitt. Denna s.k. body computing kombinerar datorresurser nära källan och i molnet till nya smarta hälsotjänster.

Följande projekt får bidrag:

Sökande Projekt Bidrag (kr)
Benoit Baudry, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Härdning och analys av programvaruleveranskedjor 31 038 952
Emil Björnson, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Hållbar cyberfysisk mjuk-varudefinerad systemklyvning 33 897 113
Devdatt Dubhashi, Chalmers Tekniska Högskola QuantumStack: Programmering av kvantdatorn 34 994 837
Carlo Fischione, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH SAICOM (Software Artificial Intelligence for Communications) 35 000 000

Stefanos Kaxiras, Uppsala universitet

BOS: Principer och tekniker för ett kroppscentrerat OS 34 908 900
Christoph Kessler, Linköpings Universitet Adaptiv programvara för heterogena edge-cloud system 30 160 198

 

Hämta pressmeddelandet här!

 

För mer information, kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 08-505 81 673

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65