Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

De ska leda nya forskningsinstitutsdoktorander

För andra året i rad får åtta projekt vid forskningsinstitut medel. Årets projekt handlar om att förebygga liggsår, frisätta läkemedel kontrollerat, rena vatten, ge oss säkrare uppkopplade enheter och andra nyttigheter.

Var 90e sekund dör ett barn i vattenrelaterade sjukdomar någonstans i världen. Vattenrening är därför en nyckelprocess i dagens reningsverk, och ett av projekten får finansiering för att utveckla ultravioletta ljusdioder som desinfektionsmetod, vilket kan ersätta dagens kvicksilverbaserade lösningar som är miljöfarliga och drar mycket effekt. Andra projekt fokuserar på att säkra tillgången på högförädlat frö, speciellt gran, om att förebygga liggsår med tryckt elektronik, eller frisätta läkemedel med polymerfilmer. Ligger i tiden gör resurseffektiva säkerhetslösningar för sakernas internet. Det kan vara temperaturmätare, rörelsedetektorer eller trådlösa hjärtmätare som kan kopplas upp till internet. Självförsörjande trådlös sensorteknik för avkänning, övervakning och kontroll av omgivningen är ett annat. För att förbättra slag- och krocksimuleringar tillsammans med industrin kommer ett projekt att utarbeta materialmodeller för töjningshastigheten hos kompositer. En optisk frekvenskam är en typ av laser som innehåller många färger, och ett projekt kommer undersöka och föreslå hur denna dyra och komplexa teknik enklare kan nyttiggöras i industrin.

– Det här är viktig forskning med hög relevans som på lite sikt kan få ett stort genomslag i samhället, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Följande projekt beviljas bidrag som löper under fem år med totalt 2,5 miljoner kronor .

Vetenskaplig handledare

Projekttitel

Institut

Curt Almqvist

En molekylär ansats för säker tillgång av högförädlat frö

Skogforsk

Valerio Beni

Förebyggande av liggsår med elastisk tryckt elektronik

RISE Acreo, Norrköping

Niklas Lorén

Strukturering av polymerfilmer för kontrollerad frisättning

RISE Jordbruk och Livsmedel, Göteborg

Robin Olsson

Modell för töjningshastighetens inverkan på kompositmaterial

Swerea Mölndal

Shahid Raza

Resurseffektiva säkerhetslösningar för sakernas internet

RISE SICS

Cristina Rusu

Självförsörjande trådlös sensorteknik för autonoma fordon

RISE Acreo, Göteborg

Kristian Storm

Säker och energieffektiv vattenrening med UV-lysdioder

RISE Acreo, Lund

Martin Zelan

Utveckling av frekvenskammar för nya applikationer

RISE Borås

 

 

För ytterligare information kontakta:

Forskningshandläggare Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se tel  08 – 505 816 78

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se tel 073 – 358 16 68