Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Deras nya material ska ge effektivare energisystem!

Nio forskare får dela på nära 300 miljoner kronor i utlysningen ”SSF – Material för energitillämpningar”. Målet är att forskarna tillsammans med industrin ska få fram nya material för att skapa effektivare och mer hållbara energisystem.

Världens energibehov ökar, samtidigt som fossila bränslen ska fasas ut. Därför behövs miljövänligare och effektivare energisystem. För att lyckas med det krävs nya material.

De flesta produkter och system står och faller med sitt material. Materialet ska ge en viss funktion, vara möjlig att tillverka och kunna användas på rätt sätt. Allt detta är strategisk forskning.

Projekten i SSF:s utlysning ska utveckla material för energiomvandling, överföring, lagring eller minskad energianvändning som kan visa hög potential för applikationer i en tidsperiod på 5 till 15 år.

Ett av de projekt som får bidrag tar fram ett nytt elektrodmaterial för att framställa vätgas ur billiga alkoholer. Processen blir betydligt energisnålare än att utvinna vätgas ur vatten. Vätgasen kan sedan användas i till exempel bränsleceller.

Ett annat projekt ska utveckla kärnbränslen med ökad tålighet mot höga temperaturer, vilket gör att effekterna av en eventuell olycka minskas betydligt.

Ytterligare ett projekt vill byta ut dagens dyra och miljöovänliga material i solceller till järnbaserade material.

– Denna utlysning kombinerar ett av stiftelsens prioriterade områden, materialvetenskap, med en av våra viktigaste strategiska utmaningar, energiförsörjningen och förbrukningen. Det finns hög akademisk kompetens inom dessa områden i Sverige och även ett mycket starkt näringsliv, säger Joakim Amorim, programchef på SSF.

 

Bidragsmottagare, projektledare

Projekttitel

Bidrag

Ann Cornell, KTH

Elektrolys för vätgas som energibärare

27,6 miljoner kronor

Andreas Dahlin, Chalmers

Böjbart elektroniskt papper i färg

30,7 miljoner kronor

Vanya Darakchieva, LiU

III-nitrider med låg defekttäthet för grön kraftelektronik

35 miljoner kronor

Olle Eriksson, UU

Magnetiska material för ett hållbart Sverige

30,1 miljoner kronor

Sergei Glavatskih, KTH

Minskad friktion genom jonteknologi

34,8 miljoner kronor

Carina Lagergren, KTH

Nya material för effektiv energiomvandling i bränsleceller

34,5 miljoner kronor

Johanna Rosen, LiU

Nya tvådimensionella material för energilagring

33,7 miljoner kronor

Mattias Thuvander, Chalmers

Nya bränslen för säkrare kärnkraft

33,4 miljoner kronor

Kenneth Wärnmark, LU

Järnföreningar för solceller och solbränsle

34,9 miljoner kronor

 

Kontaktpersoner:

Forskningshandläggare Mattias Blomberg, mattias.blomberg@strategiska.se, tel 073 – 358 16 76

Vetenskapsredaktör, sofie.pehrsson@strategiska.se,  tel 073-358 16 67

Hämta pressmeddelandet här!