Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

En nystart för svensk halvledardesign!

SSF beviljar 60 miljoner kronor till forskningsprojektet ”Chalmers-Lund Centrum för Avancerad Halvledarsystemdesign, ClassIC”. Målen är att Sverige ska bli ett av de främsta länderna inom halvledardesign, att bygga svensk kompetens inom området och att öka Sveriges medverkan i EU:s storsatsning Chips Act.

Sverige har ingen större halvledarindustri, men en mycket stark halvledarbaserad systemindustri. Halvledarsystemdesign är därför en viktig teknik för Sverige, där kompetensen behöver förstärkas. EU:s Chips Act har dessutom precis beslutat att satsa nära 500 miljarder kronor för europeisk chipptillverkning, där designstadiet är en viktig del och där Sverige har en stor potential.

För att ta fram halvledarbaserade systemprodukter behövs kunskap inom en mängd teknikområden, bland annat inom halvledardesign. Den multidisciplinära forskningen inom ClassIC fokuserar på hela system istället för på enskilda tekniksteg, vilket kan leda till nya innovationer. Genom att specialdesigna halvledare utifrån specifikationen för slutprodukten skapas produktdifferentiering och mervärde.

ClassIC-centrumet omfattar multidisciplinär forskning kring halvledardesign, där forskare från olika områden som antennteknik, processorarkitektur, programvara och algoritmer, trådlös kommunikation och lågeffektselektronik samverkar. Centrumets industripartners deltar med djup kunskap om kommunikationssystem, militära system, videosystem, radarsystem och halvledartillverkning.

Projektledare är Christian Fager från Chalmers tekniska högskola. Totalt tio samarbetspartners medverkar, varav två är universitet och åtta är företag, nämligen: Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Axis Communications AB, Ericsson AB, Qamcom Group AB, SAAB AB, Codasip s.r.o., GlobalFoundries, STMicroelectronics SA och Acconeer AB. Centrumets deltagare omfattar därmed en stor del av värdekedjan för halvledare – från kravställare via designers, chiptillverkare och underleverantörer, till tillverkare av komplexa systemprodukter.

Centrumet är det första i SSF:s stora satsning på mångvetenskapliga forskningscentrum (MRC – Multidisciplinary Research Centers) inom naturvetenskap, medicin och teknik. Det övergripande målet med forskningscentrumen är att samordna forskningsinsatser inom flera vetenskapliga kompetenser, var och en framstående inom sitt område, för att tillsammans bidra till att lösa stora samhällsproblem. Syftet är att stimulera multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle.

Kontaktpersoner:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 08-505 816 73

Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073-358 16 67