Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Få stöd för att skriva en EU-ansökan!

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) stödjer svenska forskare i arbetet med att söka bidrag inom programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd 2022”, avsätter stiftelsen totalt 10 miljoner kronor till hjälp för forskare att söka EU-bidrag som HEU Pelare 2 projektkoordinator.

Utlysningen är öppen för forskare med anställning vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut och som avser att söka HEU-projekt i rollen som projektkoordinator för samverkansprojekt inom HEU Pelare 2 Global Challenges & European Industrial Competitiveness. Utvalda projekt kommer att tilldelas bidrag på maximalt 500 000 kronor för direkt arbete med framtagande av HEU-ansökan (löner, resor, konsulter). 

SSF ska enligt sina stadgar främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella standard och av betydelse för utvecklingen av Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Dessutom ska stiftelsen etablera internationella nätverk och främja rörlighet internationellt.  Målet med utlysningen är att fler svenska forskare ska ta del av EU:s forskningsprogram Horisont Europa och samtidigt ge svensk forskning större inflytande internationellt. Utlysningen är i linje med Sveriges strategi för Horisont Europa.

För er som redan har SSF-projekt finns dessutom en ytterligare möjlighet till EU-stöd.
Enligt SSF:s allmänna villkor för projekt som får bidrag över 5 miljoner kronor kan upp till 500 000 kronor av SSF-bidraget användas till arbete med ansökningar till HEU. Bidragstagaren behöver inte i förväg kontakta SSF för godkännande utan rapporterar om detta i årsrapporten.

Sista ansökningsdag är den 1 mars 2022 kl 14:00.

Hämta utlysningen SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd 2022 här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 08-505 816 73

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65