Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Fetmaforskning får 60 miljoner

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, ger 60 miljoner kronor i bidrag till projektet ”Vända vågen av fetma till hälsa” som ska ledas av Peter Bergsten vid Uppsala universitet. Forskningen ska utföras i samverkan med Lunds universitet (LU), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och forskningsinstitutet RISE.

Målet med SSF:s utlysning är att skapa ett multidisciplinärt forskningscentrum för medicinsk primärprevention, MRC MedPrev, med syftet att verka för bättre hälsa och hindra lidande och uppkomst av sjukdomar. När utlysningen stängde i september 2023 hade sex ansökningar kommit in. Efter en beredningsprocess har nu SSF:s styrelse beslutat att bidraget ska gå till projektet ”Vända vågen av fetma till hälsa”.

Allt fler svenskar lider av övervikt och fetma och antalet ökar stadigt. Enligt Folkhälsomyndigheten har mer än en miljon svenskar fetma, något som är kopplat till en rad sjukdomar, lidande och en för tidigt död.

Projektet ”Vända vågen av fetma till hälsa” ska skapa metoder och en modell för att förebygga fetma både hos barn och vuxna i ett samarbete mellan universitet, primärvård och andra samhällsaktörer.

Forskningen ska bland annat utveckla verktyg för att bedöma risker, skräddarsy behandlingsmetoder och använda hälsodata på nya och innovativa sätt.

Ett av de viktigaste målen med projektet är att minska förekomsten av fetma, dessutom kommer de deltagande doktoranderna och postdoktorala forskare som utbildas inom primärvården att bli en värdefull resurs för framtida arbete inom området.

Projektet beräknas starta i juni 2024.

Centrumet ingår i SSF:s satsning på Multidisciplinära forskningscentrum (MRC), där syftet är att stimulera till multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle för vassare resultat och snabbare tillämpning.

SSF är en oberoende stiftelse som finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Johan Nilsson, johan.nilsson@strategiska.se, 08 – 505 81 674

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, +46 8 505 816 65