Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Tjugo miljoner till doktorander vid forskningsinstitut

SSF har beslutat att dela ut 20 miljoner kronor till 8 doktorander vid svenska forskningsinstitut. Programmet är en ny satsning och ska bidra till högkvalitativ forskning inom SSF:s verksamhetsområden och öka korsbefruktning mellan institut, akademi och näringsliv. Därmed kan också kunskapen om parternas olika drivkrafter och villkor bli bättre, med målet att nyttiggöra forskningsresultat och innovationer. 

Varje bidrag är på 2,5 milj kronor och avser att täcka medel för forskning och forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett forskningsinstitut.

– Vi har sett ett stort intresse för den nya bidragsformen, hela 74 ansökningar skickades in, säger Lars Hultman, vd för stiftelsen. SSF har, precis som forskningsinstituten, ändamålet att stärka Sveriges konkurrenskraft. Jag ser därför fler möjligheter till utökad samverkan mellan oss. Industrin behöver också en säkrad framtida kompetensförsörjning. Därför satsar SSF på doktorandutbildningar i lite olika former.

 

De åtta bidragsmottagarna är:

Surname

Förnamn

Institut

Projekt

Ahniyaz

Anwar

SP Kemi, Material och Ytor

Vatten-grafen dispersioner för pappersförpackningar

Frisk

Karin

Swerea KIMAB AB

Avancerad karakterisering och modellering av utskiljningar

Håkansson

Joakim

SP Kemi, Material och Ytor

3D-printade scaffolds: nästa generations drogtest-verktyg

Lindström

Tom

Innventia

Cellulosabaserade nanokompositer ersätter oljebaserad plast

Mirazimi

Ali

National Veterinary Institute

En antiviral mot flera högpatogena virala zoonoser

Svensson

Per H.

SP Process Development

Screening och strukturbaserad design av hybridperovskiter

Swerin

Agne

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Nanoskopiska krafter vid vätske super-repellerande ytor

Wang

Qin

Acreo -Kista

iForensik KIT: Analys av biologiska prover på brottsplatsen

Bilden visar Qin Wang vid Acreo i Kista. Med bidraget kan hon engagera en doktorand för att föra dagens science fiction inom
forensik till morgondagens verklighet, bland annat med hjälp av nanofotonisk design för att kunna identifiera specifika molekyler i blod och narkotiska preparat. Det kommer ske i nära samarbete med KTH som har lång erfarenhet
inom biomedicinsk forskning och NFC, Nationellt Forensiskt Centrum.

Hämta pressmeddelandet här! PM Bidrag institutsdoktorander 2016