Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskningsinstitutsdoktorand – dags att söka igen och de fick bidrag 2018!

För fjärde året i rad finns nu möjligheten att söka ”Forskningsinstitutdoktorand”. Åtta bidrag à 2,5 miljoner kr beviljas och är avsedda att täcka medel för forskning och forskarutbildning för en doktorand anställd vid ett forskningsinstitut i samverkan med ett lärosäte. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

Syftet med programmet är att bidra till excellent forskning inom SSF:s verksamhetsområden, informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT), livsvetenskap med fokus på teknologier/bioteknik och materialforskning. Korsbefruktningen mellan forskningsinstituten, akademi och näringsliv ska öka kunskapen om parternas olika drivkrafter och villkor.

Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara till minst 80 procent anställd vid forskningsinstitutet. Det ska finnas två väl meriterade personer som handleder doktoranden under bidragsperioden, en vid lärosätet och en vid institutet. Handledaren vid institutet är sökande (skickar in ansökan och ansvarar för att den uppfyller kraven) och blir projektledare (ansvarar för rapportering till SSF) för beviljat projekt.

Hämta den fullständiga utlysningen här!

Sista ansökningsdag är 9 april 2019, kl. 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2020-01-01 men ej senare än 2020-06-30.

 

De fick årets bidrag!

SSFs styrelse har nyligen tagit beslutet om vilka som får bidragen för den utlysning som har kunnat sökas under 2018. Projekten handlar om allt ifrån att utveckla nya aluminiumlegeringar för 3D-printing, till matematisk modellering för individanpassad kost, till ett flertal projekt inom effektiviserad skogsmaterialproduktion.

Av de 34 ansökningarna tilldelas följande åtta varsitt bidrag på 2,5 miljoner kr:

Vetenskaplig handledare Projekttitel Institut
Bengt Andersson Gull Integrating Genomics and Tree Breeding Skogforsk
Mattias Arvola Human interaction with intelligent systems-of-systems RISE SICS East
Johan Berglund High-Strength Al for Robust AM: Alloy and Process Design Swerea IVF – Mölndal
Stella Bevilacqua THz metrology for modern wireless systems RISE Borås
Fredrik Edelvik Multi-scale modeling of paper Fraunhofer-Chalmers Centre
Lars Eliasson Simulation based multi-objective optimization of wood supply Skogforsk
Mats Jirstrand Mathematical modeling for personalized nutrition Fraunhofer-Chalmers Centre
Pelle Mellin Biodegradable magnesium alloys, produced via PBF-LB Swerea KIMAB AB

 

För ytterligare information kontakta:

Henryk Wos, Forskningssekreterare, henryk.wos@strategiska.se, 08-50581671,

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, tel 073 – 358 16 65