Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Forskningsinstitutsdoktorand, nytt SSF-program

Nu satsar SSF på ett nytt program, Forskningsinstitutsdoktorand, FID. För att främja rörligheten mellan akademi och näringsliv utökas stiftelsens befintliga program Strategisk mobilitet och Industridoktorand. Med satsningen på institutsdoktorander får Sverige ett värdefullt komplement som stärker strategisk forskning, säger Lars Hultman, stiftelsens vd.

Forskningsinstituten fyller en viktig roll som innovationspartner till företag och för att skapa och sprida kunskap och teknik i samhället. I många länder får instituten betydande statsanslag och kan därigenom hålla en högkvalitativ vetenskaplig nivå samtidigt som de har hög strategisk relevans i kraft av sin nära samverkan med företag. I Sverige är förutsättningarna annorlunda. Eftersom instituten får lägre statsanslag dras de mer åt det affärsdrivande hållet.

SSF erbjuder nu ett attraktivt alternativ för de studenter som kan tänka sig en forskarutbildning. Att ha gemensamma doktorander mellan institut och högskola/universitet bidrar till att höja den vetenskapliga nivån vid forskningsinstituten och ökar dessutom samverkan i systemet, samtidigt som tillgången på doktorer med hög attraktionskraft för svensk industri säkras.

Det här gäller:

SSF avsätter 20 miljoner kronor för bidrag som forskningsinstituten söker i konkurrens. Tanken är att programmet ska utlysas varje år, precis som Strategisk mobilitet och Industridoktorander. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att kunna bevilja åtta projekt à 2,5 miljoner kr (inklusive indirekta kostnader) i denna utlysning. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara anställd till minst 80 procent vid forskningsinstitutet. Fullt utbyggt beräknas cirka 32 doktorander vara verksamma vid det 30-tal forskningsinstitut i Sverige som har verksamhet inom SSF:s huvudområden teknik, medicin och naturvetenskap.

Sista ansökningsdag är den 3 mars 2016, kl 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till den 1 september 2016.

Mer information finner du i utlysningstexten som finns på svenska och engelska och svenska.