Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Framgångsrika forskningsledare får tio miljoner var

SSF:s styrelse beslöt vid sitt styrelsemöte den 24 oktober 2011 att bevilja följande sökande bidrag inom programmet Framgångsrika forskningsledare, även kallat Successful Research Leaders, SRL.

SRL är ett fortsättningsprogram för Framtidens forskningsledare (FFL), som är ett individuellt bidrag för svenska toppforskare. Med SRL kan bidragsmottagarens forskargrupp utvecklas ytterligare och premiera innovativ forskning vid svenska lärosäten.

Bidragsmottagarna nedan får vardera 10 miljoner kronor under en femårsperiod med början 2012-01-01.

  • Igor Abrikosov, vantteori för atomistisk materialdesign, LiU
  • Ernest Arenas, Studier av dopaminerga nervcellers utveckling och stamcellsterapi för Parkinsons sjukdom, KI
  • Johan Ericson, Induktiva mekanismer i neurala stamceller, KI
  • Kristina Höök, Upplevelsebaserad design: kropp, känsla, socialitet & empati, SICS
  • Richard Neutze, Membranproteiners strukturdynamik, GU
  • Lars-Erik Wernersson, Trådlösa applikationer med nanoelektronik, LTH
  • Juleen Zierath, Molekylära mekanismer vid typ 2 diabetes, KI
  • Johan Åkerman, En spinntronik-magnonik-plasmonik-baserad THz-teknologi, GU

Förkortningar för lärosäten

GU Göteborgs universitet
KI Karolinska Institutet
LiU Linköpings universitet
LTH Lunds tekniska universitet
SICS Swedish Institute of Computer Science