Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Generiska metoder och verktyg för framtida produktion

SSF utlyser rambidrag på 250 miljoner kronor för att stödja forskning relaterat till produktion. Utlysningen riktar sig mot forskning som har potential att leda till förnyelse och vidareutveckling inom produktion mellan flera sektorer och branscher.

– SSF är tillbaka och stöttar innovativ produktion, som kan stärka svensk konkurrenskraft och bidra till att öka samarbetet mellan akademi och industri, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Förnyelse av området produktion är av stor vikt för Sveriges framtida konkurrenskraft. Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nära 80 % av förädlingsvärdet i BNP.

Forskning inom området har pekats som central bland annat i USA och EU. Det generiska perspektivet i utlysningen gör att forskargrupperna kan bredda frågeställningarna.

Projekten i programmet får bidrag på 4-7 miljoner kronor per år under fem år (inkl OH-kostnader).

Ansökningar skall vara SSF tillhanda senast kl 14.00 den 22:a januari, 2015.

Länk till utlysningstext

Länk till pressmeddelandet