Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Gör något nytt – sök Strategisk Mobilitet 2017

För elfte året i rad utlyser vi bidrag för vårt uppskattade program Strategisk Mobilitet. Programmet, som inte kräver att man disputerat, förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten under en period genom att finansiera lönekostnaden för den som byter.

Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt. Strategisk Mobilitet främjar därmed utbyte och samverkan mellan universitet, högskola och näringsliv och skapar rörlighet mellan olika sektorer. Nya forskningsrön når ut i samhället tidigare och kompetens från olika områden kommer till sin fulla nytta.

Varje år avsätter SSF ungefär 15 miljoner kronor till Strategisk Mobilitet, vilket brukar räcka till lika många bidrag. Bidraget finansierar mellan fyra och tolv månaders forskning, som även kan förläggas på deltid, med den förlängning av projektet som det ger upphov till.

– Stiftelsen för strategisk forskning hoppas att fler små- och medelstora företag ska få upp ögonen för de möjligheter som Strategisk Mobilitet ger, säger Joakim Amorim, programchef hos SSF. Många mindre företag är idag ledande innovatörer som snabbt tar till och använder sig av nya rön och ny kunskap i sin verksamhet. Med hjälp av en gästforskare på plats kan produkten eller tjänsten förbättras ytterligare och företaget därigenom öka sin konkurrenskraft.

Besök SSF:s hemsida www.strategiska.se eller kontakta oss om du vill veta mer. Sista ansökningsdag är den 5 september 2017. Vilka som får bidrag beslutas av styrelsen under senhösten och projekten kan starta från januari 2018.

Hämta pressmeddelandet SM 2017 här

Hämtas utlysningstexten här!