Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Här är årets beviljade Industridoktorandprojekt

Årets industridoktorandprojekt handlar bland annat om att minska flygplans utsläpp med nya vingkonstruktioner, att utveckla detektorer som kan övervaka atmosfären från rymden och att studera antikroppars påverkan på tumörceller i immunterapi!

2022 års projekt är:

Sökande

Projekt

Företag

Universitet

Mattias Borg

Neuromorf beräkning i memristorförbättrade analoga kretsar

Ericsson AB

Lunds universitet

Volodymyr Bushlya

Digital Twin för designad prestanda för belagda skärverktyg

Seco Tools AB

Lunds universitet

Eduardo Gracia

Elektrokatalys för vattenelektrolys i industrin

Permascand AB

Umeå universitet

Jan Grahn

Lågbrusiga 183 GHz förstärkare för meteorologi & astronomi

Low Noise Factory AB

Chalmers tekniska högskola

Heiko Herwald

Beta-Antitrombin som mål för läkemedels-utveckling

Octapharma AB

Lunds universitet

Patric Jensfelt

DeltaMap – Livslångt och automatiskt underhåll av HD-kartor

Scania CV AB

Kungliga tekniska högskolan

Malin Lindstedt

Bispecifika antikroppar och effekter på tumörers mikromiljö

Alligator Bioscience AB

Lunds universitet

Rob Maaskant

Nästa generations fasstyrda antenner för SATCOM

Satcube AB

Chalmers tekniska högskola

Tobias Oechtering

Datadriven kalibrering av gassensorer

Senseair

Kungliga tekniska högskolan

Per Persson

Starkare. mindre, grönare µLEDs

Polar Light Technologies AB

Linköpings universitet

Fredrik Westerlund

Enkelmolekylanalys av RNA-baserade terapier

AstraZeneca

Chalmers tekniska högskola

Malin Åkermo

Effektivare flyg med innovativ kontroll och smart struktur

Saab AB

Kungliga tekniska högskolan

 

Programmet har lysts ut årligen sedan 2014 med en budget om 30 Mkr, motsvarande 12 doktorander per år. Det finns idag ca 90 doktorander och disputerade ute i systemet.

Syftet med programmet är att bidra till excellent forskning inom de områden SSF finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska främja korsbefruktning mellan akademi och industri och bidra till utbildning av doktorander inom områden som är strategiskt relevanta och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Projekten startar under våren 2023.

Hämta pressmeddelandet om 2022 års Industridoktorandprojekt här!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Forskningssekreterare Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se, 08-505 816 72

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65