Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Korta filmer om framgångsrika, unga forskare

Vi vill berätta om hur mycket spännande forskning som utförs runt om i Sverige av yngre forskare. Därför har vi låtit göra arton korta videoklipp som porträtterar unga, duktiga forskare i deras vardag.

I varje film berättar en forskare om sin forskning och motivation; en film är 3-5 minuter lång. Huvudsyftet med filmerna är att inspirera ungdomar till intresse för och även fortsatta studier i naturvetenskap, teknik och medicin. Filmerna finns att hämta på Youtube i två varianter; de titulerade med Framtidens forskningsledare är försedda med svensk text (tal på engelska i båda). Det är vår förhoppning att lärarna vill använda dem i sin undervisning.

 • Alexander Dmitriev, Chalmers “Nano-optik; hur ljus interagerar med främst metaller på nanonivå”
 • Anders Nordström, Umeå universitet ”Sjukdomsmekanismer och cancerceller för läkemedelsutveckling”
 • Arne Lindqvist, Karolinska Institutet ”Hur mänskliga celler fattar beslutet att dela sig”
 • Camilla Svensson, Karolinska Institutet ”Artrit och kronisk värk: nya modeller och angreppspunkter”
 • Carlota Canalias, KTH ”Nano-ferroelektriska material som kan användas i bl a solceller ”
 • Daniel Fällman, Interactive Institute, Umeå ”Design av engagerande informationsteknik”
 • Johan Malmström, Lunds universitet ”Immunteknologi; framförallt resistenta bakteriestammar”
 • Johan Elf, Uppsala universitet ”Om enskilda proteinmolekyler i levande celler”
 • Johan Mauritsson, Lunds universitet ”Atom- och atttofysik; verktyg för att mäta elektroners rörelse”
 • Marie Dacke, Lunds universitet ”Biomimetik; att veta mer om hur humlor flyger kan ge bättre robotar”
 • Martin Högbom, Stockholms universitet ”Strukturbiologi; hur proteiner utför sina funktioner på atomär nivå”
 • Peter Nilsson, Linköpings universitet ”Verktyg för tidig diagnos och terapi av sjukdomar som Alzheimers”
 • Richard Lundmark, Umeå universitet ”Cellstudier som kan ge oss läkemedel som bara biter på sjuka celler”
 • Rickard Sandberg, Karolinska Institutet ”Hur cellidentiteter styrs och specialiserade celler formas”
 • Sebastian Westenhoff, Göteborgs universitet ”Filmar molekyler, atomer och cellmembransfusion”
 • Sonja Buchegger, KTH ”Skydd av personlig information för sociala nätverk”
 • Thomas Nolte, Mälardalens högskola, Västerås ”Inbyggda mjukvarusystem som kan användas i bl a krockkuddar”
 • Tobias Larsson, Karolinska Institutet ”Nya behandlingar vid hjärt- och kärlsjukdom, speciellt för njursjuka”

Se filmerna på https://www.strategiska.se/film. Filmerna finns också att hämta på Youtube, sök på ssfstiftelsen eller Framtidens forskningsledare eller klicka här.

Bakgrund – SSF

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF finansierar svensk forskning inom naturvetenskap, medicin och teknik med 600 miljoner kronor per år. Framtidens forskningsledare är ett program vi driver. De arton filmerna, en per forskare, porträtterar Framtidens forskningsledare 4, som startade 2011 och pågår till och med 2015. Forskarna kommer från olika vetenskapsområden, har disputerat för mellan fem och åtta år sedan och alla är verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Filmerna har producerats av Trampolin Story i Göteborg och Creo i Stockholm.