Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Lars Hultman får AkzoNobels Sweden Science Award

Idag delar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, ut priset som är donerat av Akzo Nobel för att uppmuntra och belöna gränsöverskridande forskning. Pristagarna är i år SSF:s vd Lars Hultman, som har en professur i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet, och Per Claesson, professor i ytkemi vid KTH. Det är två av Sveriges mest framstående forskare som nu får dela på prissumman 500 000 kronor.

Akzo Nobel vetenskapspris som delas ut av IVA är ett av Sveriges största vetenskapspris. Det går till någon som gjort framstående vetenskapliga insatser inom områdena kemi eller materialvetenskap. Syftet med priset är att lyfta fram banbrytande vetenskapligt arbete, huvudsakligen utfört i Sverige och som vilar på ingenjörsvetenskaplig grund. Sedan 1999 delas priset ut vartannat år i Sverige.

Lars Hultman är professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet, där han lett en stor forskargrupp inom materialvetenskap och nanoteknologi. Han är en av världens mest citerade materialforskare och innan han kom till SSF medverkade han i mer än 500 vetenskapliga publikationer och han har också ett tiotal patent. Forskningen handlar om tunna filmer av metaller och keramer som växer på olika ytor och användningsområdena är många, bland annat inom sjukvården (höftimplantat), verkstads- och halvledarindustrin (slitstarka verktyg och elektriska kontakter ).

Lars har koordinerat flera stora forskningssatsningar med stöd från SSF och andra finansiärer.

Prissumman är 500 000 och Lars Hultman delar priset med Per Claesson, professor i ytkemi vid KTH. Per Claesson har också ett rambidrag på totalt 24 miljoner kronor från SSF för projektet ”Mikrostruktur, korrosion och friktionskontroll” som löper under fem år med avslut 2014.

– Det är fantastiskt roligt att SSF:s vd Lars Hultman får Akzo Nobels vetenskapspris i år, säger Harriet Wallberg, ordförande för SSF:s styrelse. Och det glädjer oss särskilt att han får dela priset med professor Per Claesson, som har stora forskningsbidrag från SSF. Det visar att SSF:s satsningar får genomslag, vilket ligger i linje med vårt uppdrag – att stötta svensk forskning av hög internationell kvalité som kan stärka svensk konkurrenskraft.

För mer information kontakta: Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, 08-505 816 68