Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Mer pengar och ny forskningsstrategi

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har antagit en ny forskningsstrategi för åren 2017 till 2021. Strategin utgår från stadgarna som anger att SSF ska finansiera forskning  inom teknik, medicin och naturvetenskap med syftet att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den nya strategin innebär att finansieringsnivån höjs och att det blir mer fokus på teknologier samt hur forskningen får genomslag i samhället.

Att forskningen ska vara av högsta kvalitet och främja utvecklingen av starka, tvärvetenskapliga forskningsmiljöer har alltid var en ledstjärna för SSF, liksom kravet på relevans. Med den nya forskningsstrategin kommer utlysningar och projekt att väljas så att resultat sprids och nyttiggörs mera aktivt av forskarna för ett ökat genomslag i till exempel industrin. Fokus på teknikvetenskap ökar därför inom stiftelsens tematiska områden, som är:

–          Information-, kommunikation- och systemteknologier (ICT)

–          Materialforskning

–          Livsvetenskaper

Stiftelsen avser att avsätta liknande belopp till de tre huvudområdena. Den årliga budgeten ökas successivt till en miljard kronor, att jämföra med tidigare 600 miljoner kronor.

–          Stiftelsen har stort förtroende och fortsätter med progressiva investeringar i forskning, säger SSF:s vd Lars Hultman. Strategin har tagits fram i dialog med flertalet aktörer i en öppen process. Vi hoppas också att strategin ska bidra till  tätare kontakter mellan akademin, näringslivet och hälso- och sjukvården.

Under den närmaste femårsperioden kommer stiftelsen bland annat att lansera olika strategiska rambidrag där forskarlaget ges full frihet att välja vetenskaplig metod. Likaså förnyas stöden till forskningens viktiga infrastruktur med en forskarskola inom neutronspridning länkad till ESS, projekt för instrument- och metodutveckling samt stöd till nyckelpersoner. SSF utvecklar även sina framgångsrika satsningar på industri- och institutdoktorander, Ingvar Carlsson Awards, Framtidens forskningsledare samt aktuella industriforskningscentra, IRC.

pm-ssf_ny-forskningsstrategi-okad-finansiering