Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Miljoner till unga forskare

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, har beslutat att tilldela 20 unga forskare 10 miljoner kronor vardera inom forskningsprogrammet Framtidens forskningsledare, FFL.

Bidragen ger framgångsrika, unga forskare goda förutsättningar att bygga upp en självständig forskarverksamhet vid ett svenskt lärosäte.

Framtidens forskningsledare är ett program som identifierar och stödjer yngre, lovande forskare med ledarskapspotential. I programmet, som löper under fem år, ingår en särskild ledarskapsutbildning. Det är bidragsmottagarna i den femte utlysningen som nu utsetts. Konkurrensen var hård, av 186 sökande valdes 20 ut. Medelåldern är på 36 år och andelen kvinnor är 30 procent.

De olika forskningsprojekten spänner över flera områden och inkluderar grundläggande teknologier som ofta finner sin tillämpning inom livsvetenskaperna, materialteknik och bioteknik. Det handlar om stamcellsforskning, studier av biomolekyler, solceller i olika material, DNA-nanoteknologi och mycket annat.

Följande kandidater har utsetts till Framtidens forskningsledare:

Fanie Barnabé-Heider,
Karolinska Institutet,
Ryggmärgsstamceller från utveckling till skada och cancer
David Black-Schaffer,
Uppsala universitet,
Snabbare och billigare: Systemnivå IR för programoptimering
Yenan Bryceson,
Karolinska Institutet,
Epigenetisk reglering av cytotoxisk lymfocyt funktion
Vanya Darakchieva,
Linköpings universitet,
Terahertz ellipsometri på höghastighetselektronik-material LiU
Laura Didymus,
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,
Mot hållbart växtskydd: biokontroll av bladmögel
Per Eklund,
Linköpings universitet,
Nya tunnfilmsmaterial för energitillämpningar
Thijs Ettema,
Uppsala universitet,
Nytt ljus på den mörka eukaryotiska cellens ursprung
Björn Högberg,
Karolinska Institutet,
Molekylära DNA-verktyg för neurovetenskap och cancerbiologi
Johan Jakobsson,
Lunds universitet,
Betydelsen av microRNA i reglering av minne och inlärning
Per Johnsson,
Lunds universitet,
Ultrasnabb elektron- och strukturdynamik i biomolekyler
Maria Kasper,
Karolinska Institutet,
Hudens stamceller – roll vid sårläkning och canceruppkomst
Mikael Lund,
Lunds universitet,
Konsten att överbrygga tid och rum i biomolekylära lösningar
Konstantinos Meletis,
Karolinska Institutet,
Optogenetisk karakterisering av limbiska nätverk
Kasper Moth-Poulsen,
Chalmers,
Molekylär termisk solenenergilagring
Robert Månsson,
Karolinska Institutet,
Effekt och funktion av distala genregulatoriska element
Roland Nilsson,
Karolinska Institutet,
Nya tekniker för att kartlägga cellens metabolism
Charlotte Platzer-Björkman,
Uppsala universitet,
Högeffektiva solceller från vanliga grundämnen
Anders Rosengren,
Lunds universitet,
Nya antidiabetiska läkemedel genom nätverksanalys
Eric Tyrode,
KTH,
Molekylär inblick i specifika joneffekter
Anna Överby Wernstedt,
Umeå universitet,
Klargöra de antivirala mekanismerna hos viperin
Fördelning på lärosäten

Chalmers: 1
Karolinska Institutet: 7
KTH – Kungliga Tekniska högskolan: 2
Linköpings universitet: 2
Lunds universitet: 4
Umeå universitet: 1
Uppsala universitet: 3

För mer information, vänligen kontakta:

Forskningssekreterare Inger Florin, inger.florin@strategiska.se, tel 08 – 505 16 74
Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073 – 358 16 68