Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Miljöombyte som utvecklar din forskning – sök Strategisk mobilitet 2022!

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar lönekostnaden för personer som under en period vill röra sig mellan industri/näringsliv/myndighet/sjukhus och akademi/forskningsinstitut.

SSF:s uppdrag är att finansiera forskning av högsta kvalitet som bidrar till Sveriges konkurrenskraft och samtidigt främja rörlighet både internationellt, nationellt och mellan universitet, institut och företag.

SSF har därför avsatt 10 miljoner kr för satsningen på strategisk mobilitet under en tvåårsperiod. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin.

Mobilitet inom Sverige är prioriterat, men utbytet kan även ske med en hemorganisation/värd i ett annat land om kopplingen till Sverige är tillräckligt stark ur ett strategiskt svenskt perspektiv. Syftet med programmet är att öka personlig rörlighet, kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer.

Vänligen skriv ansökan på engelska!

Sista ansökningsdag är 6 september 2022 kl 14:00. Tidigaste projektstart är 1 januari 2023.

Hämta utlysningen ”Strategisk mobilitet 2022” här!

Hämta pressmeddelandet här!

För mer information, kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se,  08-505 816 65