Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nästan 700 miljoner till svensk forskning i storsatsning av SSF

Vid sitt senaste sammanträde i förra veckan beslöt styrelsen att utlysa sammanlagt 695 miljoner i fem olika forskningsprogram.

De senaste två åren har SSF beviljat lägre belopp till forskning än de brukliga 600 miljonerna. Arbetet med att ta fram en ny forskningsstrategi innebar att vi avvaktade med några utlysningar.

– Nu tar vi igen det och det är oerhört glädjande att kunna bevilja så här stora bidrag till svensk forskning, säger Torbjörn Fagerström, tf vd för SSF. Under hösten räknar vi dessutom med att utlysa en kvarts miljard till livsvetenskaplig forskning med fokus på biomarkörer. Sammantaget blir det närmare en miljard som vi beslutar i utlysningar i forskningsbidrag i år.

60 miljoner kronor till karriärutveckling av ”Underrepresenterat kön”

En ny satsning för att bredda rekryteringsbasen för yngre forskare tillhörande underrepresenterat kön som vill nå de högsta positionerna inom svenska lärosäten eller svensk industri. Lovande forskare som disputerat 2007 eller senare erbjuds bidrag för att bygga upp en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige, inom de områden som SSF prioriterar*.

250 miljoner till synergibidrag** (tidigare rambidrag) inom området medicinsk teknik

Inom Sverige har forskningsområdet medicinsk teknik länge ansetts underfinansierat. I SSF:s strategi som gäller för åren 2012-17 är medicinsk teknik ett av stiftelsens prioriterade områden.

120 miljoner kronor till synergibidrag inom tillämpad matematik

På senare år har matematikens roll inom forskningen breddats påtagligt. En anledning är det ökade intresset inom livsvetenskaperna som närmat sig mer grundläggande beskrivningar av olika processer. En annan anledning är en växande aptit på att i olika sammanhang utvinna kunskap ur stora datamängder. Även många andra tillämpningar som baserar sig på beräkningar växer, exempelvis kraftfulla simuleringar.

I år satsar flera stora finansiärer just kring matematisk inriktad forskning; SSF bidrar med finansiering av synergibidrag inom tillämpad matematik.

250 miljoner kronor till synergibidrag inom elektronik; ”Post CMOS”, ”More than Moore” och tekniker för höghastighetskommunikation

Det här är en något mer visionär utlysning än stiftelsens tidigare inom IKT och elektronik, men vi tror på en värdeskapande potential i post CMOS-eran. Experter inom området IKT hårdvara ser framför sig ett paradigmskifte någon gång under 2020-talet. Det handlar om forskning som kan bidra till att hitta nya lösningar för elektroniken den dag Moores lag upphör att gälla. Redan nu har utvecklingen mot allt mindre och snabbare elektronik mattats av, och det beror på rent fysikaliska samband.

15 miljoner till Strategisk mobilitet, 2013 – Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv.

Stiftelsen har varje år sedan 2007 finansierat programmet Strategisk mobilitet, vars syfte är att öka rörligheten mellan näringsliv och akademi. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom.

* De fem huvudområden som SSF kommer prioritera under perioden fram till 2017 är:
• Livsvetenskaperna
• Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna
• Materialvetenskap och materialteknologier
• Informations-, kommunikations och systemteknik, IKST
• Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik

**Ett synergibidrag ligger typiskt på nivån 4-7 miljoner per år under fem år, för tillämpad matematik 2-5 miljoner.

Mer information

För mer information om ansökningstid, fullständiga utlysningstexter etc – se www.strategiska.se

Strategisk mobilitet och elektronik,
Joakim Amorim, tel 08-505 816 65,
Underrepresenterat kön, Henryk Wos, tel 08-505 816 71,
Medicinsk teknik, Jan Fahleson,tel 08-505 816 72,
Tillämpad matematik Olof Lindgren, tel08-505 816 69,
eller kommunikationschef Eva Regårdh, 08-505 816 68.
Mejladresser: förnamn.efternamn@strategiska.se