Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nio biomarkörprojekt delar på 300 miljoner kronor

Nio biomarkörprojekt får dela på 300 miljoner kronor

SSF:s styrelse beslöt den 5 november att tilldela nio rambidrag mellan 30 och 35 miljoner vardera inom utlysningen ”Nya biomarkörer med klinisk relevans”. Forskningsprojekten är alla problemdrivna och håller högsta internationella vetenskapliga standard. Syftet är att stimulera ­samarbete mellan två till fyra forskargrupper med olika typer av vetenskapliga kompetenser, och på så sätt få ny kunskap och nya tillämpningar.

 

Biomarkörer är substanser som finns i olika halter i kroppen. Om de används för sjukdomsdiagnostik ska de helst visa avvikande nivåer endast för de individer som drabbats av just den sjukdom man vill diagnostisera.

– Eftersom biomarkörer används inom en mängd skilda sjukdomsområden är det vår förhoppning att de projekt vi nu finansierar kan få avgörande betydelse för behandlingen av många sjukdomar, säger SSF:s vd Lars Hultman.

 

Astma är en av våra största folksjukdomar som också drabbar många barn, men det finns inga tester som entydigt diagnostiserar sjukdomen. Därför vill ett av projekten utveckla en vårdvänlig biomarkör för astma. En annan markör ska kunna upptäcka Alzheimers sjukdom väldigt tidigt och därför möjliggöra preventiv och sjukdomsmodifierande behandling. Ytterligare ett projekt vill med hjälp av biomarkörer göra säkrare riskbedömningar och kunna individanpassa behandlingar vid hjärtinfarkt och stroke.

 

 

Totalt inkom 134 ansökningar. Andelen beviljade projekt med kvinnliga huvudsökande är 33%, högre än antalet kvinnliga sökande. Följande personer och projekt får bidrag:

 

 

 

Huvudsökande

Projekttitel

Beviljat

bidrag

(Mkr)

 

Sven-Erik Dahlén, KI

Icke-invasiva vårdvänliga biomarkörer för astma

35

 

Joakim Dillner, KI

Biobanksbaserad utvärdering av nya test i cervixscreening

32

 

Jonas Halfvarson, OrU

Biomarkörer för inflammatoriska tarmsjukdomar

32

 

Thomas Helleday, KI

Kliniska biomarkörer för ROS baserad anticancer behandling

34

 

Rikard Holmdahl, KI

Biomarkörer för upptäckt av inflammation i leder

35

 

Tommy Martinsson, GU

Nya biomarkörer för neuroblastombehandling

30

 

Agneta Nordberg, KI

Nya biomarkörer vid tidig diagnos o behandl. av Alzheimers

33

 

Agneta Siegbahn, UU

Biomarkörer i hjärt-kärlsjukdom – ABC risk score projektet

35

 

Pernilla Wikström, UmU

Prediktion och monitorering av aggressiv prostatacancer

34

 

 

 

Hämta pressmeddelande här