Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nu är de utsedda – Framtidens Forskningsledare generation 7

Stiftelsen för Strategisk Forskning presenterar den sjunde generationen av Framtidens Forskningsledare – FFL 7. Av de 227 ansökningar som kom in har 20 bidragsmottagare utsetts, hälften är män och hälften är kvinnor.

Målet är att ge unga forskare möjligheten att utvecklas och bli framtidens ledare för akademisk och/eller industriell forskning i Sverige. Varje deltagare får 12 miljoner kronor under en femårsperiod och får delta i ett ledarskapsprogram. 

Projekten spänner över ett vitt fält av forskningsområden. Ett projekt handlar om att utveckla ”jordchip” för att förstå hur koldioxid lagras i marken, något som kan göra stor nytta med tanke på dagens klimatförändringar. Ett annat undersöker hur man med hjälp av ultraljud kan snabba på analyser av blodprov och på så sätt förkorta tiden mellan test och provsvar inom vården. Ytterligare ett projekt handlar om cybersäkerhet i industriella styrsystem, något som är viktigt både ur säkerhets- och konkurrenssynpunkt.

Följande 20 deltagare är utsedda till Framtidens Forskningsledare 7:

Namn

Projekttitel

Universitet / Högskola

Per Augustsson

Akustisk gradientfokusering för separation av biopartiklar

Lunds universitet

Emil Björnson

Intelligenta trådlösa nätverk med innovativ antenntopologi

Linköpings universitet

Simon Elsasser

Funktion av korta peptider kodade av sORFs

Karolinska Institutet

Feng Gao

Högeffektiva fullerenfria organiska solceller

Linköpings universitet

Eric Glowacki

Optoelektronisk medicin – reglera nervcellerna med ljus

Linköpings universitet

Edith Hammer

Mikrochip ökar förståelsen av markens upptag av koldioxid

Lunds universitet

Linda Johansson

Struktur och funktion hos MT1-MT2 GPCR-dimerer

Göteborgs universitet

Klaus Jöns

Kvantrepeterare

Kungliga Tekniska Högskolan

Iolanda Leite

ISLA: Interaktivt Lärande för Robotar

Kungliga Tekniska Högskolan

Henrik Boije*

Neuronala nätverk – från krets till beteende

Uppsala universitet

Maria Messing

Nanodesign möter organisk kemi för grönare katalysatorer

Lunds universitet

Ana Munoz Manchado

Striatala genregulatoriska nätverk i Parkinsons sjukdom

Karolinska Institutet

Erik J. Berg  Elektrodgränsskikt för högenergetiska batterier Uppsala universitet

Mikael Sellin

Analys av tarmflorans anti-infektiva potential i organoider

Uppsala universitet

Georgios Sotiriou

Nanokonstruerade antimikrobiella beläggningar på medicinsk utrustning

Karolinska Institutet

Eleni Stavrinidou

Bioelektronik för växter

Linköpings universitet

Emma Söderberg

ADAPT: Adaptiva utvecklingsverktyg

Lunds universitet

Kristiina Tammimies

Riskskattningsmodeller för neuropsykiatriska tillstånd

Karolinska Institutet

André Teixeira

Säkra och uthålliga styrsystem

Uppsala universitet

Klas Tybrandt

Mjuka självuppackande nervgränssnitt

Linköpings universitet

 

– Jag är mycket glad över den förnyelse av svensk forskning som de många sökande representerar, säger Lars Hultman, vd för stiftelsen. Lika glädjande är att vi nu kan bevilja bidrag till lika många kvinnor som män. Det speglar en framtida mer jämställd akademi och utgör i sig en strategisk faktor. Ansökningarnas vetenskapliga kvalitet har granskats av externa experter och ett antal utvalda sökande har intervjuats för sina ledarskapstalanger. Genom den omfattande träning i ledarskap som stiftelsen erbjuder förblir Framtidens Forskningsledare vid SSF premiumprogrammet för karriärutveckling bland unga forskare, avslutar Lars Hultman.

*Henrik Boije var första reserv och ersätter Marianne Liebi, Chalmers, som erbjudits och accepterat en position vid Empa i Schweiz. Empa är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut knutet till ETH (tekniska högskolan i Zürich). 

Hämta pressmeddelandet här!

För mer information, kontakta:

Forskningssekreterare Jan Fahleson, jan.fahleson@strategiska.se, 073-358 16 72

 eller

Vetenskapsredaktör Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 08-505 81 667