Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nu utlyser vi 300 miljoner till cybersäkerhet

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) avsätter 300 miljoner kronor för tvärvetenskaplig forskning inom cybersäkerhet och informationssäkerhet, med relevans för industrin och samhällskritisk infrastruktur. Utlysningen förväntas leda till vetenskapliga och tekniska genombrott samt stärka kompetensbasen inom Sverige.

Digitaliseringen öppnar för en spännande framtid med många nya möjligheter och tjänster. Samtidigt ökar kraven på integritet och säkerhet i de system som byggs. Nätbaserad säkerhet, skalbarhet, identitetshantering och robusthet är alla viktiga aspekter härvidlag.

–          Den digitala tekniken förändrar vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. Tillit och tillförlitlighet är avgörande element för att bygga en hållbar digital miljö, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Tillämpningsområden för projekten inbegriper Internet-of-Things, transporter, data/telekommunikation, elnät, smarta städer och byggnader, industriella styrsystem, offentlig administration, hälso- och sjukvård samt finans och försäkring. Utveckling av molnteknologier  och virtualiserade system med kopplingar till samhällsskydd ingår också i utlysningen.

Ett tiotal tvärvetenskapligt utformade projekt kommer att få bidrag på 4-7 miljoner kronor per år under en period av 5 år. Vi uppmuntrar gemensamma ansökningar från olika högskolor i samarbete med  industri, forskningsinstitut samt hälso-och sjukvård.

Sista ansökningsdag är den 6 juni kl 14:00. Beslut tas i februari 2018 och projektstart kan då ske för beviljade bidrag i mars 2018.

Hämta pressmeddelandet här: PM-SSF utlyser 300 miljoner till cybersäkerhet

Hämta utlysningstexten här: RIT17_en