Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ny utlysning: ”Bioteknik och växtförädling – mat, foder och skogsprodukter”

SSF satsar 120 miljoner kronor i forskningsstöd för att öka svensk självförsörjning och export av livsmedel och samtidigt minska klimatpåverkan. Fyra tvärvetenskapliga projekt med tydliga växtförädlingsstrategier, inom områdena livsmedel, foder och skogsprodukter finansieras. Forskningen ska ligga i framkant och vara av strategisk betydelse för det svenska samhället och industrin.

År 2050 kommer det uppskattningsvis att finnas 9 miljarder människor på jorden. För att maten ska räcka till alla krävs stora insatser. Forskning inom jordbruk, skogsbruk och makro- och mikroalgodling är avgörande för den framtida långsiktiga hållbara produktionen av mat, foder och biobränslen. Det kräver också att länder över hela världen måste använda effektiv och nyskapande teknik, anpassad till regionala förhållanden, för att säkerställa livsmedelsproduktionen. Att ligga i framkant inom områdena livsmedels- och foderforskning ökar även självförsörjningsgraden och beredskapen i händelse av kris. Dessutom kan en ökad självförsörjning leda till kortare transporter av mat och foder och minska koldioxidutsläppen.

Den föreslagna forskningen inom ”SSF Bioteknik och växtförädling – mat, foder och skogsprodukter” ska ha högsta internationella standard och vara ett samarbete mellan flera forskningsområden. Projekten kan använda genetisk modifiering och metoder för genredigering med till exempel gensaxen Crispr/Cas9. Beviljade projekt får ett bidrag på fyra till sju miljoner kronor per år under en 5-årsperiod.

Sista ansökningsdag är den 16 mars 2021 kl 14:00!

Hämta utlysningen här!

Hämta pressmeddelandet här!

För mer information, kontakta:

Forskningssekreterare Åsa Jansson, asa.jansson@strategiska.se, +46 733 58 16 72

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, +46 733 58 16 65