Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad
Adjungerad professor eller adjungerad lektor
Adjungerad professor eller adjungerad lektor

Ny utlysning – SSF Adjungerad professor eller adjungerad lektor!

SSF utlyser för andra gången programmet Adjungerad professor, nu med tillägget adjungerad lektor. Utlysningen riktar sig till högt kvalificerade personer anställda inom svenskt näringsliv, vårdgivare eller statliga myndigheter som söker anställning som antingen adjungerad professor eller adjungerad lektor vid ett svenskt lärosäte.

Stiftelsen finansierar strategiskt forskning av högsta kvalitet som bidrar till Sveriges framtida konkurrenskraft. Dessutom ska stiftelsen främja forskares rörlighet. Enligt SCB:s statistik jobbar nära 80 procent av de svenska forskarna inom näringslivet eller den offentliga sektorn. Syftet med utlysningen är att ge dessa forskare möjlighet att utveckla sin forskning vid akademin, och på så sätt öka kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorerna.

SSF har avsatt 15 miljoner kronor för tio bidrag, motsvarande ungefär 10 procent av en deltidstjänst som adjungerad professor eller lektor, under en period av tre till sex år. Eftersom omfattningen av en sådan tjänst normalt är 20 procent, en dag i veckan, krävs medfinansiering för resterande del från huvudarbetsgivaren.

Forskaren ska bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens områden; naturvetenskap, teknik eller medicin.

Sista ansökningsdag är den 16 januari 2024, klockan 14:00.

Projektet ska starta mellan den 1 maj och den 1 december 2024.

UPPDATERING 2023-09-28

SSF ändrar kravet på anställningstid vid HEI till mellan två (2) och sex (6) år. Vänligen ladda ned denna nya version av utlysningstexten där denna ändring införts.

Hämta utlysningstexten här!

Hämta pressmeddelandet här!

 

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 08 – 505 81 67

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08 – 358 16 65