Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ny utlysning SSF-CHI: Beräkningskraft och hårdvara för IKT-infrastrukturer!

Digitaliseringen av våra samhällen är vår tids stora teknologiska och samhälleliga förändring, nästan jämförbar med 1800-talets omvandling från jordbruks- till industrisamhälle. För att stärka Sveriges position inom beräkningsinfrastrukturer för Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) avsätter SSF 200 miljoner kronor i utlysningen ”SSF-CHI: Beräkningskraft och hårdvara för IKT-infrastrukturer”.

Den storskaliga digitaliseringen kommer att leda till enorma datamängder. Det i sin tur kommer att kräva avancerad datakommunikation och mycket kraftfulla, pålitliga, trådlösa kommunikationssystem.

Ett digitalt samhälle kommer också att vara starkt beroende av databearbetningen som styr, säkrar och omvandlar data till användbar information. Beräkningskraft kommer därför att vara avgörande.

Inom en snar framtid kommer en miljard nya internetanvändare och tiotals miljarder anslutna enheter finnas i den digitaliserade världen. Den nuvarande IT-sektorn beräknas förbruka mer än fem procent av den globala elenergin. Vissa studier förutsäger en ökning till tjugo procent av världens elanvändning inom ett decennium. Att öka IKT-energieffektiviteten är därför både ett viktigt hållbarhetsmål såväl som ett tekniskt krav för att många system ska fungera korrekt.

Genom utlysningen SSF-CHI vill stiftelsen stimulera samverkande, tvärvetenskaplig forskning inom området beräkningskraft och hårdvara för beräkningsinfrastrukturer, inklusive relaterad programvara. Forskningen ska vara relevant för nuvarande eller framtida svenskbaserad industri och för samhället. Följande IKT-områden ingår i utlysningen:

  • Hårdvara för nästa generations trådlösa kommunikationssystem
  • Ökad beräkningskraft
  • Energieffektiv IKT

Utvalda projekt får ett bidrag på fyra till sju miljoner SEK per år under en 5-årsperiod.

Synergier mellan de föreslagna SSF-projekten och relevanta EU-initiativ uppmuntras. 

Sista ansökningsdag är den 3 mars 2020 kl 14:00!

Hämta utlysningstexten här!

Hämta pressmeddelandet!

För mer information, kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 073 – 358 1673 

eller

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08 – 505 81 665